Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đăng Học. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đăng Học

Nguyễn Đăng Học
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

156 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 15600

Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-04-16 21:16:23
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-05-08 18:07:05
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 12:03:49
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 20:25:13
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 20:22:04
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 20:32:17
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 20:49:02
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 20:28:41
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 20:14:31
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:53:25
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 09:44:45
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 20:52:15
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:52:51
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:19:40
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 21:08:25
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 13:49:27
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 19:36:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 10:22:48
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 19:19:37
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 19:59:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 18:55:22
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-02 09:11:42
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 11:00:31
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 09:34:24
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 11:49:35
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số đoạn thẳng có trong hình vẽ
Lần cuối làm bài: 2019-07-20 09:44:20
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2019-08-01 12:15:10
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-28 10:58:48
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:54:26
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 09:53:03
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 15:08:02
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 20:03:39
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bé hơn, dấu <
Lần cuối làm bài: 2018-07-13 11:07:20
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-01-02 19:41:23
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-12-31 19:21:16
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:29:29
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:31:33
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 10:33:39
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-02-02 21:36:31
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 22:03:36
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 38 + 25
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:15:59
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-01-01 20:35:29
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:12:36
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 09:21:13
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:58:25
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-03-24 20:57:32
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 14:20:24
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 26 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 14:30:07
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 10:08:17
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:12:04
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm. Đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 15:12:12
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một chục. Tia số
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 20:27:32
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 13:49:01
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 18:32:31
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 18:59:48
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-07-30 10:05:09
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-07 10:48:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-07-24 20:49:59
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-08 12:35:20
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 21:47:21
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 20:40:40
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-16 12:27:11
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 14:24:33
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 15:16:46
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 19:34:40
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 20:02:30
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 54 - 18
Lần cuối làm bài: 2018-11-27 20:52:12
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 20:02:25
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-06 19:48:14
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 18:55:21
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:36:44
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000 (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:45:41
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 10:55:19
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 100 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 16:51:03
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 08:42:17
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-16 08:17:48
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2020-02-29 08:33:13
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:01:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 16:39:38
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 10:15:42
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:18:24
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:03:37
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:18:08
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 18:51:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 19:04:14
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:48:41
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:12:26
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:40:44
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:30:57
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 18:55:15
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:45:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-10-28 18:51:15
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 19:19:10
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-03 19:50:00
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 16:47:23
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-11-11 19:58:18
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 19:00:51
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:47:37
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-01-21 19:11:47
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:43:16
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:49:13
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 16:24:36
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:20:27
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 19:31:04
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2019-02-12 20:08:57
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 19:22:54
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 18:48:33
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2019-02-19 20:40:08
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2019-02-24 19:57:44
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2019-10-19 19:17:03
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:17:51
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2019-09-09 21:41:54
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 19:10:41
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 19:39:25
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2019-06-21 12:16:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2019-06-29 09:41:31
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 101 đến 110
Lần cuối làm bài: 2019-07-29 21:28:09
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 111 đến 200
Lần cuối làm bài: 2019-08-25 16:36:23
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-05 19:42:45
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 22:15:49
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 20:15:33
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 12:30:56
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Lần cuối làm bài: 2019-08-09 20:35:01
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2019-08-10 20:17:14
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 19:49:23
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:40:38
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-02-17 21:49:43
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 20:02:06
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với tọa độ
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 19:58:44
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 20:02:30
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-09-23 21:25:25
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 20:33:07
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-09-24 20:54:42
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 20:41:18
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 20:49:55
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 08:55:30
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 16:33:13
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Nhân đơn thức với đa thức
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 22:35:13
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-07-27 16:13:59
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 22:04:58
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đa giác. Đa giác đều
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:44:15
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2019-03-23 21:04:36
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2019-03-22 22:26:06
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-02-10 20:44:26
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2019-04-04 20:37:52
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 10:11:57
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 10:28:25
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 10:53:07
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-08-03 15:34:30
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:37:02
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:24:26
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Từ vuông góc đến song song
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 15:57:57
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý
Lần cuối làm bài: 2019-08-22 22:00:12
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập chương I
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 17:44:30
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số có bốn chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 08:41:14
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-14 20:30:40

Luyện văn - Tiếng Việt

34 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 3400

Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:33:17
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 19:36:24
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 18:58:52
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 20:46:55
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 21:38:04
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 21:20:02
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 20:19:03
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 21:27:02
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 10:40:45
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 21:16:21
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:44:41
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé thành phi công
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:49:48
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 21:12:42
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 20:36:49
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 21:34:14
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 21:25:53
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 21:29:45
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cóc kiện Trời
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 19:54:24
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tôi đi học
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 20:31:48
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 14:45:26
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trong lòng mẹ (Trích Những ngày thơ ấu)
Lần cuối làm bài: 2019-10-01 20:28:19
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bố cục của văn bản
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:13:58
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 21:02:57
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lão Hạc
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 20:53:51
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ tượng hình, từ tượng thanh
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 22:07:57
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2019-09-26 17:38:08
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2019-10-08 22:21:17
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đánh nhau với cối xay gió
Lần cuối làm bài: 2019-10-03 14:46:54
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chiếc lá cuối cùng
Lần cuối làm bài: 2019-10-16 14:11:27
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 14:12:51
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai cây phong
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 09:00:06
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2019-10-23 14:01:35
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói giảm nói tránh
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 21:12:11
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn dịch, thuốc lá
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 15:26:41

Luyện Tiếng Anh

8 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 800

Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 19:54:54
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 11:11:05
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Numbers 1-10
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 11:17:46
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 11:27:22
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 11:33:06
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is it?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:16:24
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Is it...? Yes/No.
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 09:22:25
Nguyễn Đăng Học đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 16:03:05

Điểm thi

Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-07 19:17:37
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-14 19:18:24
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-30 19:10:48
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-12-09 19:52:49
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-18 18:17:41
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-17 19:17:20
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-11 20:21:03
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.3 điểm
Điểm cao nhất: 8.3, Nộp bài lúc 2019-07-31 20:52:02
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-11 19:10:19
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-10 20:17:29
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-07 19:45:56
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-07 19:40:14
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-09 20:45:53
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-08 21:42:04
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-03-24 21:37:34
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-04 19:00:26
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-02-02 21:56:03
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-01-02 20:38:12
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-30 19:50:14
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-12-29 19:00:05
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-12-27 20:05:16
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-07 20:26:38
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-07 20:16:47
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-27 21:14:49
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-25 19:22:42
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-02 19:22:19
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-25 19:55:06
Nguyễn Đăng Học làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-05-01 20:31:02
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-25 18:55:30