Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kaito. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kaito

Kaito
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

48 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 5461

Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra một cặp số có thỏa mãn bất đẳng thức hai biến không?
Lần cuối làm bài: 2016-08-01 14:37:59
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-06-23 19:54:32
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đường trung trực, đường phân giác, đường cao
Lần cuối làm bài: 2016-06-23 07:58:07
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 20:45:50
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn về định lý Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-06-26 07:20:52
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc dựa trên hai đường thẳng song song
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 15:58:01
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xác định tọa độ của điểm
Lần cuối làm bài: 2016-06-21 15:11:57
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các cạnh
Lần cuối làm bài: 2016-06-20 09:25:17
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2016-06-22 09:38:12
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2016-06-23 08:31:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Kaito làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-28 15:20:07
Kaito làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-28 15:15:51
Kaito làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-28 15:11:49