Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Kaito. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Kaito

Kaito
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Kaito làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-05-28 15:20:07
Kaito làm bài Kiểm tra tháng 12 năm 2015 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-28 15:15:51
Kaito làm bài Kiểm tra tháng 3 năm 2016 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-28 15:11:49

Luyện toán

48 -Trung bình 5.30 - Tổng điểm 5461

Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 20:27:46
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 20:44:16
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 20:38:31
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2016-05-29 14:48:48
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc bằng vẽ thêm đường phụ
Lần cuối làm bài: 2016-06-20 20:30:00
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Pi-ta-go
Lần cuối làm bài: 2016-05-31 15:03:38
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-27 15:54:40
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-05-11 14:57:56
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-05-17 19:53:22
Kaito đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-05-21 09:44:44