Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Hoài Chi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Hoài Chi

Nguyễn Hoài Chi
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-10-12 22:17:43
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-10-12 22:12:11

Luyện toán

1 -Trung bình 6.72 - Tổng điểm 269

Nguyễn Hoài Chi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-10-25 16:11:49