Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Tài Bảo Châu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Tài Bảo Châu CTV

Lê Tài Bảo Châu
────(♥)(♥)(♥)────(♥)(♥)(♥) __ ɪƒ ƴσυ’ʀє αʟσηє, ──(♥)██████(♥)(♥)██████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧα∂σѡ. ─(♥)████████(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ѡαηт тσ cʀƴ, ─(♥)██████████████████(♥) ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɧσυʟ∂єʀ. ──(♥)████████████████(♥) iƒ ƴσυ ѡαηт α ɧυɢ, ────(♥)████████████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ρɪʟʟσѡ. ──────(♥)████████(♥) ɪƒ ƴσυ ηєє∂ тσ ɓє ɧαρρƴ, ────────(♥)████(♥) __ ɪ’ʟʟ ɓє ƴσυʀ ѕɱɪʟє. ─────────(♥)██(♥) ɓυт αηƴтɪɱє ƴσυ ηєє∂ α ƒʀɪєη∂, ───────────(♥) __ ɪ’ʟʟ ʝυѕт ɓє Lớp 8 THCS Nguyễn Đăng Đạo. mình có 1 ních bên hoc24 nhé https://hoc24.vn/vip/baochau8a1ndd Chuẩn bị thi học kì nhanh vler https://tailieumontoan.com

Luyện toán

12 -Trung bình 9.37 - Tổng điểm 1218

Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2019-09-19 21:12:48
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Chia đa thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-07 22:49:52
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Chia đơn thức cho đơn thức
Lần cuối làm bài: 2019-09-06 22:21:55
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 20:07:07
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 14 + 3
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 23:35:56
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Đa thức
Lần cuối làm bài: 2019-03-11 17:21:06
Lần cuối làm bài: 2019-03-12 20:52:10
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:07:13
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Định lý Py-ta-go
Lần cuối làm bài: 2019-03-04 20:42:08
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2019-02-27 12:12:42

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 12:02:16

Luyện Tiếng Anh

19 -Trung bình 8.17 - Tổng điểm 2207

Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 17:23:24
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-03-26 23:40:56
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:26:58
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:24:45
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:24:15
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:22:15
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4:Communication
Lần cuối làm bài: 2019-03-03 21:08:35
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:17:10
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Revision
Lần cuối làm bài: 2019-03-02 21:37:24
Lê Tài Bảo Châu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skill
Lần cuối làm bài: 2019-03-10 22:37:24

Điểm thi