Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trần Hải Đăng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trần Hải Đăng

Trần Hải Đăng
Mình đã nhất cuộc thi tuần của English Challenge 2019. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn cổ vũ mình. Mình rất vui. Mình sẽ cố gắng nhất vòng thi Quý cho mọi người vui lòng. OLYMPIA CỐ LÊN, OLYMPIA TRY YOUR BEST. VÒNG NGUYỆT QUẾ SẼ THUỘC VỀ BẠN.

Luyện toán

8 -Trung bình 5.26 - Tổng điểm 1577

Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 21:00:35
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-01-21 09:25:20
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2018-01-15 21:43:45
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-05-16 10:39:47
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 21:17:39
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 11:02:42
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 15:38:08
Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2018-01-13 20:34:34

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 8.97 - Tổng điểm 269

Trần Hải Đăng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-01-28 19:40:34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-18 21:20:38
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-09 20:01:43
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:18:13
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:10:12
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-08 22:01:28
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 21:56:05
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 21:45:10
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-11-08 21:38:43
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-27 10:53:40
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-27 10:50:33
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-10-23 06:21:30
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-17 22:08:20
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-06 16:02:11
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 09:19:05
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-08 09:15:04
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-03-26 16:27:16
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-03-05 11:38:17
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-12 20:15:17
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-02-12 16:32:56
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 16:29:58
Trần Hải Đăng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 16:23:48