Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đức Thắng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

9 -Trung bình 9.99 - Tổng điểm 999

Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-05-10 17:00:44
Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-07 11:07:40
Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-05-03 12:55:03
Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-04-21 13:03:41
Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-04-14 17:23:03
Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-03-29 20:36:22
Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-03-22 12:06:25
Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 12:22:47
Nguyễn Đức Thắng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-10-14 13:01:16

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Đức Thắng làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-04 19:22:24