Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Truong Tuan Dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Truong Tuan Dat

Truong Tuan Dat
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Các bạn có thể nhìn thấy số cúp của mình nè!!! wohhhhhhhh......

Luyện toán

205 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 20500

Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:28:43
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:21:29
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-29 15:20:09
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-14 15:25:12
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2014-06-29 15:27:45
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-29 15:25:17
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-06-29 15:30:10
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 20:03:13
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 20:06:43
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2014-05-06 20:38:37
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2014-06-29 15:32:30
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-08-29 15:50:24
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2014-08-28 20:19:20
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2014-08-30 15:19:37
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-16 08:07:58
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2015-08-20 16:58:53
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2014-06-05 20:08:58
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2014-06-29 15:37:05
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ độ dài
Lần cuối làm bài: 2015-08-16 08:09:48
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-07-17 20:39:37
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm và đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-08-29 15:57:54
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:05:18
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2014-06-06 07:21:25
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:26:38
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-08-21 08:59:33
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm thừa số, số bị chia hoặc số chia trong phép nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2014-06-06 07:26:35
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2014-06-18 21:28:51
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:11:29
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:22:24
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết mệnh giá tiền
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 19:46:11
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính số tiền
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:05:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2014-05-06 20:32:39
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2014-08-19 08:43:44
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2014-05-20 19:47:22
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-05-05 20:03:35
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 20:13:34
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính về thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 16:47:12
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:18:00
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 20:19:41
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2014-05-05 20:14:49
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2014-07-17 20:30:12
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:12:40
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 19:48:29
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 21:01:02
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 19:56:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2014-05-20 19:52:37
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 19:55:37
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2014-06-11 19:27:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-05-15 20:55:49
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 07:25:24
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 19:51:57
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2014-05-24 07:42:12
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình chữ nhật, hình bình hành, hình vuông, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2014-06-05 20:26:09
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-10 08:13:12
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số có hai chữ số - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2014-05-18 20:37:37
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2014-06-22 07:41:31
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 20:02:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 16:05:06
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2014-05-15 20:16:22
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2014-05-14 20:47:10
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 20:01:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:30:13
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2014-06-20 08:09:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-20 20:22:59
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-18 15:40:19
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-21 19:29:49
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2014-06-11 10:50:20
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 20:41:42
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số tự nhiên - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2014-06-22 08:53:13
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-08-20 17:41:04
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2014-06-11 20:38:48
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phân phối
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 20:24:26
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo sử dụng các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-21 19:48:23
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo diện tích, thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-05-10 08:09:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-05-20 20:46:53
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 08:54:24
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-20 20:33:48
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-06-22 09:51:53
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-20 20:00:54
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh, sắp xếp hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 15:49:34
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đo độ dài đoạn thẳng - cm
Lần cuối làm bài: 2014-08-29 15:53:02
Lần cuối làm bài: 2014-06-14 08:37:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:05:38
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:21:40
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 07:32:42
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-06-11 09:53:29
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh diện tích và chu vi hai hình
Lần cuối làm bài: 2014-06-16 15:36:13
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-05-20 20:38:36
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:02:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:17:53
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 07:21:06
Lần cuối làm bài: 2014-08-11 07:24:31
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2015-08-18 21:26:26
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2014-06-24 15:24:18
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 19:44:31
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:08:28
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo lường sử dụng phân số
Lần cuối làm bài: 2014-06-24 08:24:43
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-05-06 20:35:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2014-05-14 20:53:05
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-06-06 07:11:44
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-06-09 07:51:57
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:07:26
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đổi đơn vị đo diện tích - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-06-09 07:49:30
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo độ dài và diện tích
Lần cuối làm bài: 2014-05-21 20:29:05
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:11:21
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2014-06-09 07:54:19
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:14:28
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác
Lần cuối làm bài: 2014-06-14 09:18:32
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 07:31:39
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi, diện tích hình tròn
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 08:04:34
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2014-06-24 07:56:52
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:49:46
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-06-11 10:29:08
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 09:15:20
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quãng đường, vận tốc, thời gian
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 07:49:04
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2014-06-20 08:01:03
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ nghịch
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 07:43:20
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 15:33:38
Lần cuối làm bài: 2014-06-24 15:56:48
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính giữa số tự nhiên và phân số
Lần cuối làm bài: 2014-06-24 08:13:43
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2014-06-11 10:45:00
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2014-05-24 19:45:52
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích xung quanh, diện tích toàn phần
Lần cuối làm bài: 2014-06-05 19:53:24
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-05-24 19:50:38
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi đơn vị đo thể tích - minh họa bằng hình
Lần cuối làm bài: 2014-06-22 21:25:38
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính diện tích, thể tích bằng cách đếm
Lần cuối làm bài: 2014-05-24 20:07:29
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ các cạnh, diện tích và thể tích
Lần cuối làm bài: 2014-06-26 07:07:40
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:03:01
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2015-08-16 07:59:34
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2014-08-30 15:27:51
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2015-08-16 08:01:29
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2015-08-16 08:03:54
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x thông qua hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2014-06-21 08:47:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-06-16 15:47:58
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:11:10
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:03:39
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:08:45
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2014-06-04 08:11:14
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-05 20:03:08
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2014-06-05 20:05:34
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-06 07:16:32
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-05-26 20:25:24
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:18:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:08:31
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:17:19
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:11:26
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm tiến, đếm lùi - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2014-06-28 08:14:27
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-06-06 07:14:02
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-06-06 07:33:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2014-06-21 08:39:15
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-21 19:25:13
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-06-21 08:28:33
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - chia cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 20:41:34
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2014-08-24 07:41:04
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2014-06-18 21:34:31
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2014-06-06 07:36:47
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 16:04:05
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 15:23:47
Lần cuối làm bài: 2014-06-22 16:11:04
Lần cuối làm bài: 2014-06-30 16:19:26
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-05-23 08:45:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2014-06-14 08:52:32
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chuyển động của tàu hỏa
Lần cuối làm bài: 2015-08-30 16:15:33
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức gồm hỗn hợp các số
Lần cuối làm bài: 2014-06-22 10:13:19
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng và hiệu
Lần cuối làm bài: 2014-06-26 07:37:34
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 15:20:18
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2014-06-29 15:40:03
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-08-20 15:50:23
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2014-06-11 15:17:06
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2014-06-11 15:33:09
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số biết tổng hoặc hiệu và tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2014-06-24 08:57:23
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2014-06-13 07:22:59
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2014-06-30 09:50:24
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 21:17:47
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2014-06-23 21:34:11
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2014-08-13 09:25:45
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán liên quan đến bản đồ
Lần cuối làm bài: 2014-06-13 07:57:32
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về bản đồ
Lần cuối làm bài: 2014-06-05 19:59:52
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2014-06-21 08:53:46
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-09-14 09:26:48
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2014-09-15 20:39:19
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2014-09-15 20:44:02
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-08-29 09:17:27
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2014-09-24 15:05:51
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2014-10-02 20:31:31
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 20:00:56
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-08-17 21:41:17
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2014-09-15 21:02:09
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2014-09-21 21:08:33
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2014-10-16 19:55:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước số, ước số chung
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 20:26:39
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2014-10-25 20:42:41
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2014-09-15 20:47:41
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2014-09-21 09:16:38
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2014-09-21 20:57:40
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-10-02 20:27:13
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-08-23 08:33:09
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-04-23 20:45:36
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-08-20 17:26:11
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc dựa vào tính chất đối đỉnh, kề bù
Lần cuối làm bài: 2015-08-23 08:43:30
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai góc so le, đồng vị, trong cùng phía, ngoài cùng phía
Lần cuối làm bài: 2015-09-04 21:57:57
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-18 20:43:41
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-22 16:39:33
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-08-23 08:31:39
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-05-19 08:54:45

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi