Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Truong Tuan Dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Truong Tuan Dat

Truong Tuan Dat
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Các bạn có thể nhìn thấy số cúp của mình nè!!! wohhhhhhhh......

Điểm thi

Luyện toán

205 -Trung bình 9.80 - Tổng điểm 21359

Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 20:02:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:02:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:07:26
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:11:10
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 19:51:57
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:18:00
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 19:44:31
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:49:46
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 16:05:06
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-05-15 20:55:49