Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Truong Tuan Dat. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Truong Tuan Dat

Truong Tuan Dat
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình ! Các bạn có thể nhìn thấy số cúp của mình nè!!! wohhhhhhhh......

Điểm thi

Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-08-27 21:39:12
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2015 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2015-08-02 16:29:49
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 9 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-09-06 09:35:36
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-06-14 09:32:53
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-06-09 07:59:13
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-23 20:47:03
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-05-20 21:24:23
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-05-20 21:19:16
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-05-20 21:14:02
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2014-05-20 21:04:57
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-05-20 20:58:57
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2014-05-14 21:01:15
Truong Tuan Dat làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2014-05-04 14:53:38

Luyện toán

205 -Trung bình 9.83 - Tổng điểm 21323

Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-05-03 20:02:16
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:02:50
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:07:26
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:11:10
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 19:51:57
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:18:00
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán sử dụng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 19:44:31
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 15:49:46
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2014-05-04 16:05:06
Truong Tuan Dat đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-05-15 20:55:49