Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Sáng

Đinh Sáng
Holy moly !

Luyện toán

160 -Trung bình 9.67 - Tổng điểm 16146

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-02-11 20:15:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:08:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 15:13:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán hai ràng buộc
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 14:28:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số biết tổng - hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:53:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:56:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:41:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 13:13:12
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:25:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 15:23:01

Luyện văn - Tiếng Việt

304 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 30400

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 15:00:31
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài đánh giá chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-07-25 14:30:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập tổng hợp
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 13:44:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 13:44:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 13:44:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiểm tra Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2018-07-27 13:43:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về dấu câu
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 09:19:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Động Phong Nha
Lần cuối làm bài: 2018-06-19 10:51:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết đơn
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 13:55:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 13:56:27

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 1.04 - Tổng điểm 52

Điểm thi

Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-31 13:23:45
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 10:53:08
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 09:49:48