Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Sáng

Đinh Sáng
Knock , knock

Luyện toán

334 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 33400

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 20:12:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 20:20:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 21:27:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2019-11-17 17:06:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:00:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 16:19:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:57:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:58:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 20:30:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 17:52:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 07:53:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:26:39
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 12:49:02
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:36:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:38:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:03:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:12:56
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:18:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2018-10-13 13:57:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ nhiều số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 19:24:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 18:29:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 19:59:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 19:53:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 13:20:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 13:25:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 13:28:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 15:27:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng - milimet
Lần cuối làm bài: 2020-05-29 21:13:32
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài dm, cm
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 18:45:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 19:56:12
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 11:05:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 19:43:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2018-10-11 20:43:31
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 20:51:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 17:05:47
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 10:13:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán cấu tạo số
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 15:24:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 15:29:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về tổ hợp
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 07:29:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-01-11 13:13:12
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán hai ràng buộc
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 14:28:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:41:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 20:13:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm ba số biết tổng - hiệu - tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 16:53:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng biểu đồ Ven
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 15:56:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 10:22:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải toán bằng vẽ sơ đồ - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2019-02-13 20:08:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tỉ lệ
Lần cuối làm bài: 2019-01-16 15:13:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 11:23:02
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 13:17:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 13:25:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:05:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:20:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 13:03:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 13:13:42
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 13:17:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 13:43:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 18:55:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 13:23:05
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 13:27:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-10-17 13:33:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mở rộng khái niệm phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 19:42:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 19:47:32
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 19:51:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:00:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh bằng qui đồng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:04:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:07:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:12:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai phân số có mẫu số khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 19:30:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối và giá trị tuyệt đối của một phân số
Lần cuối làm bài: 2018-10-20 20:18:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 14:24:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm phân số X trong phép cộng hoặc trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 14:13:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân và chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 19:52:39
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 13:54:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 20:23:11
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 13:00:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các đại lượng tỉ lệ nghịch trong thực tế
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 14:33:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số dạng y = ax
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 16:12:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:19:42
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng tần số
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 20:14:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 20:20:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mốt và trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:48:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết biểu thức đại số theo phát biểu
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 19:12:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:58:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 20:38:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và hệ số của đơn thức
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 20:13:03
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 20:01:05
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng, hiệu các đơn thức đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-11-13 20:48:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thu gọn, tìm bậc và tính giá trị của đa thức
Lần cuối làm bài: 2018-11-11 19:46:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghiệm của đa thức một biến
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:26:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các góc
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:40:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các cạnh
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:49:11
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường vuông góc, đường xiên, hình chiếu
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:01:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 20:25:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:20:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:12:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:25:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:33:42
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:30:05
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung tuyến, trọng tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 19:25:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường phân giác của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 15:02:57
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung trực của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:05:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường cao, trực tâm của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-12-30 15:23:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết đường trung trực, đường phân giác, đường cao
Lần cuối làm bài: 2018-10-30 20:09:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thời gian theo hệ 12 giờ và 24 giờ
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 16:09:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 14:54:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-10 13:19:39
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 11:10:31
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bình phương của một tổng hai số
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 19:59:51
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 14:01:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 14:10:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang, hình thang vuông và hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 14:34:12
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính góc, độ dài cạnh và diện tích hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 14:58:47
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường trung bình của tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 15:22:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 15:28:23
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 15:56:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ hình đối xứng qua một điểm
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 16:41:23
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:12:57
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa trung tuyến và cạnh huyền trong tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 19:31:57
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đường thẳng song song với đường thẳng cho trước
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 14:15:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết phương trình bậc nhất một ẩn
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:30:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình có nghiệm, vô nghiệm và vô số nghiệm
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 14:36:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui tắc chuyển vế và qui tắc nhân với một số khác 0
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 20:32:50
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:00:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình đưa về dạng tích
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 20:41:00
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:05:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 20:01:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:27:11
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khai căn bậc hai của tích
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 17:13:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-05 12:14:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 17:07:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đồ thị hàm số y = ax2
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 15:09:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định nghĩa hai tam giác đồng dạng
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:52:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất đường phân giác trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:52:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet trong hình thang
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:35:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Định lí Talet và định lý đảo
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 16:38:11
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp C.C.C
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 13:09:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp G.C.G
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 13:09:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác đồng dạng, trường hợp G.G
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 13:10:38
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 13:20:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ song song trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-02 20:10:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ vuông góc trong hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:50:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích, diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:44:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình lăng trụ đứng
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:54:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chóp đều, hình chóp cụt đều
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:43:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán nâng cao về căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 17:15:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 17:15:47
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-31 13:03:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân thức đại số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 13:51:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 13:52:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia phân thức đại số
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 13:53:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điều kiện để phân thức có nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 13:53:38
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác, tổng các góc trong tứ giác (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 14:10:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thang và tính chất của hình thang (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 15:23:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình bình hành
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 15:56:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 19:31:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đối xứng trục và đối xứng tâm (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:15:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình thoi (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-12 20:15:50
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:19:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình đưa về dạng bậc nhất (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:19:38
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình dạng tích (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:20:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình chứa ẩn ở mẫu số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:20:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bài toán bằng cách lập phương trình
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 19:21:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng/nhân
Lần cuối làm bài: 2018-10-23 20:22:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn nghiệm của bất phương trình trên trục số
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:30:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:33:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 19:41:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-24 14:17:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:11:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:20:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:21:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:12:02
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 13:21:56
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 13:10:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đại lượng tỉ lệ nghịch (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2018-10-27 20:05:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàm số, đồ thị hàm số
Lần cuối làm bài: 2018-10-28 16:12:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 20:58:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chu vi tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:39:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 13:00:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số tự nhiên n thỏa mãn điều kiện chia hết
Lần cuối làm bài: 2019-02-14 12:54:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tích, thương các căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-10-16 20:32:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị hàm số tại một điểm
Lần cuối làm bài: 2018-10-18 19:22:33
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phương trình bậc hai khuyết
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 14:52:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo : Lít
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 15:39:32
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 16:28:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-02-12 16:57:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số (9 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-02-14 17:07:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 29 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 21:56:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 22:04:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-17 14:28:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 28 + 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-29 21:20:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-02-17 19:56:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 16:03:02
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 17:18:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 5
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 17:25:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 47 + 25
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 16:29:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 6 cộng với một số (6 + 5)
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 19:32:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 36 + 15
Lần cuối làm bài: 2020-05-30 21:24:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 14:46:56
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 20:37:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 21:13:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 21:25:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 21:55:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 19:11:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 31 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 22:01:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 51 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 21:04:38
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 12 trừ đi một số (12 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 10:56:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 32 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 22:09:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 52 - 28
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 22:19:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 15:09:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 13:37:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 21:40:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị trừ
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 08:55:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 13 trừ đi một số (13 - 5)
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 17:51:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 33 - 5
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 20:15:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 53 - 15
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 08:32:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 14 trừ đi một số (14 - 8)
Lần cuối làm bài: 2020-02-22 11:22:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 34 - 8
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 12:09:37
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 15:55:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 16:06:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 16:18:57
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 15, 16, 17, 18 trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 18:04:12
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 17:10:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 17:34:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 16:03:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 55 - 8; 56 - 7; 37 - 8; 68 - 9
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 09:00:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập phép trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 17:02:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có nhớ dạng 65 - 38; 46 - 17; 57 - 28; 78 - 29
Lần cuối làm bài: 2020-02-24 09:29:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 16:35:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 22:24:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 19:52:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 18:28:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, tháng
Lần cuối làm bài: 2020-04-11 21:00:30
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 15:21:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 08:26:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ)
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 08:44:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ)
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 11:24:23
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 14:56:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 15:11:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 21:37:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-03 22:17:12
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:24:36
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 22:12:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 22:41:37
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:09:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:20:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:34:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 15:20:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:37:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 21:57:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 20:03:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 09:01:32
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 14:34:39
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2020-07-07 15:24:03
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 10:13:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2020-07-08 16:29:56
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 17:06:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 21:16:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-01-22 21:20:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 21:29:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 21:42:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 23:01:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:53:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:08:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 18:16:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 20:46:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 19:51:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 23:05:37
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 10:42:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 16:04:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 21:05:47
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 16:10:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-15 16:36:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường gấp khúc - độ dài đường gấp gấp khúc
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 21:21:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 18:46:03
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 21:35:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 18:31:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 20:52:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2020-07-17 21:00:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 15:20:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2020-07-18 15:22:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 21:12:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 22:13:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2020-07-22 22:34:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 08:46:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-23 12:20:56
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 15:46:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-07-24 22:48:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 2
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 20:59:47
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần hai
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 21:04:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số bị chia - số chia - thương
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 20:12:39
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 09:53:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 3
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 21:41:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 10:45:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 09:33:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với biểu thức
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 11:14:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một thừa số trong phép nhân
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 21:53:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 4
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:35:47
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần tư
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 20:34:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-20 21:53:23
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần năm
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 20:38:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 22:33:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giờ, phút
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 17:15:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 17:08:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:48:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình tam giác - chu vi hình tứ giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 15:41:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 1 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 08:56:50
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 09:06:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-05-01 21:15:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị, chục, trăm, nghìn
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 21:21:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số tròn trăm
Lần cuối làm bài: 2020-03-23 11:22:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số tròn chục từ 110 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-02-09 17:51:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 101 đến 110
Lần cuối làm bài: 2020-02-13 14:52:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số từ 111 đến 200
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 16:27:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:13:33
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mét
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 16:19:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ki-lô-mét
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 20:13:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mi-li-mét
Lần cuối làm bài: 2020-06-01 21:41:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập đo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 18:30:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 17:03:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2020-03-06 22:16:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 20:50:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp Q các số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 17:04:50
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 20:05:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Nhân, chia số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-08-03 19:25:47
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 10:42:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Lũy thừa của số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2020-07-27 16:17:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Lũy thừa của số hữu tỉ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 15:04:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2020-07-28 14:13:51
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: Tỉ lệ thức
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 10:37:26
Lần cuối làm bài: 2020-08-05 10:05:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 10: Làm tròn số
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 08:59:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Số vô tỉ, khái niệm căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2020-08-06 14:27:03
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 20:07:00

Luyện văn - Tiếng Việt

79 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 7900

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-08-28 21:21:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tự giới thiệu. Câu và bài
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 21:27:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: C
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 15:16:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc bút mực
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 09:19:58
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 09:33:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẩu giấy vụn
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 20:04:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: Đ
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 17:30:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ hiền
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 15:54:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: I
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 16:16:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Chia buồn, an ủi
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 21:43:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: L
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:45:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhắn tin
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:01:36
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: chữ M
Lần cuối làm bài: 2019-12-13 19:04:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ O
Lần cuối làm bài: 2019-12-28 15:45:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 22:36:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gà "tỉ tê" với gà
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 09:16:56
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 22:00:30
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 09:53:12
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ P
Lần cuối làm bài: 2020-03-18 17:13:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Gió. Phân biệt s/x, iêt/iêc
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 15:34:56
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:44:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ R
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 15:14:37
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cò và Cuốc
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 19:40:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Sói
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 16:15:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nội quy Đảo Khỉ
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 19:51:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quả tim khỉ
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 07:47:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ U, Ư
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 10:20:51
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Voi nhà
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 11:01:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bé nhìn biển
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 15:42:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Bé nhìn biển. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 15:46:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Vì sao cá không biết nói? Phân biệt r/d, ưc/ut
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 13:52:05
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sông Hương
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 21:46:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Kho báu
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 21:42:31
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cây dừa. Phân biệt s/x, in/inh. Viết hoa tên riêng
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 15:44:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những quả đào
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 21:47:29
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 09:50:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời chia vui. Nghe - trả lời câu hỏi
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 15:09:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 15:50:33
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Quyển sổ liên lạc.
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 16:16:55
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 08:59:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chuyện quả bầu
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 21:17:03
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Chuyện quả bầu. Phân biệt l/n, v/d
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 17:36:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bóp nát quả cam
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 15:59:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lượm
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 20:57:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Lượm. Phân biệt s/x, i/iê
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 22:06:00
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Đáp lời an ủi. Kể chuyện được chứng kiến
Lần cuối làm bài: 2020-06-17 14:22:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người làm đồ chơi
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 22:02:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 21:27:54
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 22:16:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể ngắn về người thân
Lần cuối làm bài: 2020-06-16 21:37:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:33:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 20:07:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-20 07:07:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2020-06-19 21:26:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 10:51:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Cậu bé thông minh. Phân biệt l/n, an/ang. Bảng chữ
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 09:16:32
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 09:29:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 10:06:18
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đơn xin vào Đội
Lần cuối làm bài: 2020-07-10 10:51:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo lớp em
Lần cuối làm bài: 2020-01-04 21:38:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 13:49:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Lần cuối làm bài: 2020-06-23 09:24:56
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Lần cuối làm bài: 2020-06-15 21:50:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 16:59:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:29:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 07:55:02
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 22:29:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 22:36:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 14:22:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Việt Nam có Bác. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 16:32:05
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 14:30:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 15:50:58
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 19:33:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-03-21 09:36:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 16:58:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 10:19:33
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 21:03:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-06-13 20:27:23
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 16:45:01

Luyện Tiếng Anh

89 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8900

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:23:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 16:18:30
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:21:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:31:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-29 08:32:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-06 16:47:42
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:07:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:52:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:43:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:44:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:44:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:44:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 19:59:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:07:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:04:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:39:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 07:32:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:45:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (Unit 1+2+3)
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 21:38:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (Unit 4+5+6)
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 16:17:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:35:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:43:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-05 15:06:56
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 19:01:52
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:19:51
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:21:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 15:07:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your name?
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 15:13:37
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How do you spell your name?
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 08:20:20
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 20:29:23
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 19:51:16
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:22:46
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 21:55:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 10:09:11
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is Tony
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 10:20:07
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is that Tony?
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 10:29:31
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-02 10:34:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:58:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 19:16:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:35:30
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:02:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:34:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 18:52:48
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:44:11
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:47:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 17:13:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 17:10:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 17:10:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revisin unit 13
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 21:54:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:41:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 19:54:01
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-21 21:19:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision unit 14
Lần cuối làm bài: 2020-06-03 22:10:50
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Reading
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 09:56:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2020-06-22 19:51:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 17:08:19
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary and Grammar (Revision)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:48:10
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 1 (unit 7+8+9)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:49:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 2 (unit 10+11+12)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:49:06
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 10:48:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 14:46:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-04 11:44:08
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Introducing (Giới thiệu)
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 16:23:25
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that?
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 10:09:30
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How old are you?
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 13:57:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 14:00:39
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 15:36:54
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my friend
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 15:48:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Are they your friends?
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 16:06:02
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 16:24:15
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 10:43:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 11:05:09
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 15:29:55
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-07-11 20:01:36
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 09:37:23
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 21:03:40
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 09:22:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-13 11:06:27
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 16:14:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is your school big?
Lần cuối làm bài: 2020-07-25 16:31:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-07-26 13:44:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-29 10:04:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 14:40:41
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-08-07 16:34:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Classroom intructions
Lần cuối làm bài: 2020-07-09 16:24:23
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2020-06-28 09:10:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Phonics - Letters c, d
Lần cuối làm bài: 2020-06-30 15:14:38
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-29 20:04:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-07-01 20:26:42

Điểm thi

Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-15 17:52:22
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-15 17:36:07
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-14 21:32:28
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-14 21:05:27
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-14 20:44:23
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-06-14 20:33:57
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-05-20 21:43:37
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2020-04-13 10:45:57
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-04-13 07:29:08
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-23 10:56:06
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-21 07:40:10
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-12 16:37:02
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-31 13:23:45
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 10:53:08
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 09:49:48