Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đinh Sáng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đinh Sáng

Đinh Sáng
Knock , knock

Luyện toán

192 -Trung bình 8.54 - Tổng điểm 19900

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm các cạnh của hình
Lần cuối làm bài: 2020-01-21 16:04:29
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem lịch
Lần cuối làm bài: 2020-01-19 15:21:35
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 15:40:14
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2020-01-18 16:35:44
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thừa số - tích
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 15:20:21
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 16:46:57
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một số hạng trong một tổng
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 18:06:22
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số tròn chục trừ đi một số
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 18:01:43
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 11 trừ đi một số (11 -5)
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 17:49:31
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm số đoạn thẳng, số hình tam giác, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 19:35:25

Luyện văn - Tiếng Việt

25 -Trung bình 5.62 - Tổng điểm 4499

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì I
Lần cuối làm bài: 2020-01-09 10:19:33
Lần cuối làm bài: 2019-12-20 19:33:24
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cụm danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 15:50:58
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Danh từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 14:30:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 14:22:13
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi dùng từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 22:36:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 22:29:17
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghĩa của từ
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 20:29:04
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-09-02 16:59:26
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ và cấu tạo của từ Tiếng Việt
Lần cuối làm bài: 2019-12-22 13:49:44

Luyện Tiếng Anh

36 -Trung bình 6.96 - Tổng điểm 5222

Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision part 3 (unit 13+14+15)
Lần cuối làm bài: 2019-10-12 21:44:53
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-02 16:14:49
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:05:34
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Grammar Revision
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:41:28
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 15:53:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-27 20:44:11
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 22:03:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-21 20:34:59
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Let's Sing!
Lần cuối làm bài: 2019-09-16 22:02:45
Đinh Sáng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-10-18 21:35:30

Điểm thi

Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-12 16:37:02
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-12-31 13:23:45
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 10:53:08
Đinh Sáng làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 09:49:48