Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Dương Đình Thanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Dương Đình Thanh

Dương Đình Thanh
Tôi xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn vì đã ghé thăm.

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-07-15 21:50:58
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-10 15:50:01
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-08 09:46:53
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 09:13:28

Luyện toán

125 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 13491

Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc số đo góc với thước đo độ
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 15:32:31
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vẽ đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2014-07-31 15:37:22
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 16:52:57
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai đoạn: gấp mấy lần?
Lần cuối làm bài: 2014-08-02 17:04:37
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 08:19:11
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2014-08-03 08:24:49
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số La Mã và số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2014-08-04 15:39:20
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số La Mã
Lần cuối làm bài: 2014-08-08 14:19:19
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 8
Lần cuối làm bài: 2014-08-08 14:28:57
Dương Đình Thanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2014-08-09 12:09:43