Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Roxanne. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Roxanne

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Roxanne đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-07-21 16:28:27
Roxanne đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2020-10-21 22:51:34

Luyện văn - Tiếng Việt

4 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 400

Roxanne đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài số 2
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 11:34:57
Roxanne đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-09-17 11:38:37
Roxanne đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2018-09-19 10:09:22
Roxanne đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2019-04-02 07:05:18

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Roxanne đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2018-09-15 21:41:19

Điểm thi

Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-23 10:48:27
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-04-08 20:11:01
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:39:21
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:36:35
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:35:04
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:32:52
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:28:44
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:26:35
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:25:22
Roxanne làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:24:25
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:23:29
Roxanne làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:21:28