Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cure Miracle. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cure Miracle

Cure Miracle
chúc các bạn một ngày tốt lành

Luyện toán

3 -Trung bình 7.35 - Tổng điểm 588

Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 22:23:37
Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:26:58
Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 16:26:32

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 7.12 - Tổng điểm 783

Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 21:01:29
Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 21:45:07
Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 21:42:55

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cure Miracle làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-27 21:06:01
Cure Miracle làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-27 21:03:58
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-02-27 21:01:23
Cure Miracle làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-06 15:33:06