Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cure Miracle. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cure Miracle

Cure Miracle
chúc các bạn một ngày tốt lành

Luyện toán

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số thập phân với 10; 100; 1000; 0,1; 0,01; 0,001
Lần cuối làm bài: 2017-07-25 16:26:32
Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-08-10 22:23:37
Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2017-08-03 21:26:58

Luyện văn - Tiếng Việt

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 21:42:55
Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bận
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 21:45:07
Cure Miracle đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2017-12-15 21:01:29

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Cure Miracle làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-02-27 21:06:01
Cure Miracle làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-27 21:03:58
Điểm cao nhất: 10.5, Nộp bài lúc 2018-02-27 21:01:23
Cure Miracle làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-06 15:33:06