Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂

꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂
năm mới rồi! Mùa xuân sang ta chúc nhau Bao ước muốn bao hy vọng Cùng rủ nhau mau bay về Khắp trên môi cười xinh tươi Ta chúc nhau những lời chúc lành Ước mong tết này tiếng cười khắp trời

Luyện toán

0 -Trung bình 3.00 - Tổng điểm 120

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 1.20 - Tổng điểm 12

Luyện Tiếng Anh

48 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 4879

꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:19:07
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:19:49
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:55:13
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:29:45
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 10:18:52
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test A10. Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:34:27
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:02:49
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:59:19
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:56:55
꧁༒☬ᤂℌ໔ℜ؏ৡ☬༒꧂ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:46:13

Điểm thi

Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-16 10:17:20
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-15 09:08:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-15 08:58:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 08:26:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:30:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:24:57
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:05:53