Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ

♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░███░███░███░███░█░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░█░░░█░█░░█░░█░█░█░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░███░███░░█░░██░░░█░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░█░░░█░█░░█░░█░█░░█░░░░░░░░░░░░░████░░█████░░░██░ ░░░█░░░█░█░███░█░█░░█░░░░░░░░░░░░████░░█████░░░███░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░██░░░░░░████░░█████░░░████░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░███████░██░░█████░██████░░██░██░ ░░░░░░░░░░░░█████████████░███░██████░█████░░░░░░██░ ░░░░░░░░░███████████████░████░██████░█████░░░░░░██░ ░░░░░░░█████████████████████░██████░██████░░░░░░██░ ░░░░░██████████████████████░███████░█████░░░░░░███░ ░░░░░█████████████████████████████░██████░░░░░████░ ░░░░████████████████████████████████████░░░░░████░░ ░░░░███████████████████████████████████░░░░█████░░░ ░░░░█████░░░░░░░░████████████████████░░░░██████░░░░ ░░░░░██░░░░░░░░░░████████████████████████████░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░██████████████████████████░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████████████████░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█████████████░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ ░░░░░░░██░░░░░░░███████░░░░░░███░███░███░█░░░░░░░░░ ░░░░░░███░░░███████░░░░░░░░░░░█░░█░█░░█░░█░░░░░░░░░ ░░░░███████████░░░░░░░░░░░░░░░█░░███░░█░░█░░░░░░░░░ ░░░████████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█░█░░█░░█░░░░░░░░░ ░░████░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░█░░█░█░███░███░░░░░░░ ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

Luyện toán

0 -Trung bình 4.00 - Tổng điểm 120

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 4779

♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:19:07
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:19:49
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 15:55:13
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:29:45
Lần cuối làm bài: 2019-09-27 10:18:52
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test A10. Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:34:27
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - In a park (Trong công viên)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 15:02:49
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Jobs (Nghề nghiệp)
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:59:19
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:56:55
♡๖ۣۜVCM JACK๖²⁴ʱ๖ۣۜღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 19:46:13

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-15 09:08:04
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-15 08:58:54
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-15 08:26:41
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:30:44
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:24:57
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-07-11 20:05:53