Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Mạnh Cường. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Mạnh Cường

Nguyễn Mạnh Cường
Lời nói chẳng mất tiền mua Lựa lời mà chửi cho chừa mặt nhau Đã chửi, phải chửi thật đau Chửi mà hiền quá còn lâu nó chừa Chửi thì phải đúng, không thừa Chửi cha mẹ nó, không chừa một ai Đã chửi, phải lớn mới oai Chửi hay là phải chửi dài chửi lâu Chửi đi chửi lại mới ngầu Chửi nhiều cho nó nhức đầu, váng tai Chửi xong nhớ nói bai bai Phóng nhanh kẻo lại ăn chai vào mồm

Luyện toán

0 -Trung bình 5.70 - Tổng điểm 285

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Mạnh Cường làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 09:19:08
Nguyễn Mạnh Cường làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-18 09:00:25
Nguyễn Mạnh Cường làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-03-17 21:56:40
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-17 21:52:58