Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với BlackVirgonik. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

BlackVirgonik

BlackVirgonik
Gỉa vờ mạnh mẽ là điều tốt nhất ... mà con gái có thể làm Khi không vui vẫn có thể trưng ra một khuôn mặt tươi tỉnh,với đôi mắt biết cười. Chẳng ai nhận ra rằng..... phía sau đó là cả một bầu trời tâm sự.

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Hình thang cân
Lần cuối làm bài: 2020-03-28 19:20:20
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 20:33:58

Luyện văn - Tiếng Việt

7 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 700

BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tức nước vỡ bờ (Trích Tắt đèn)
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:47:02
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:43:33
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cô bé bán diêm
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 21:30:27
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nói quá
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 19:51:31
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Câu nghi vấn
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:37:26
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 20:30:30
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữa lỗi diễn đạt (lỗi lô-gic)
Lần cuối làm bài: 2020-05-11 19:13:23

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's right up my street!
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:05:03
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: It's harvest time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:16:33
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:22:59
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:29:33
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:42:47
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:40:11
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 19:21:47
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 21:11:20
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My battery was flat
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 19:23:21
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:37:05
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 20:31:50
BlackVirgonik đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2020-05-12 19:15:40

Điểm thi