Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với I Love Family. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

I Love Family

I Love Family
Hello cả nhà! Xin chào, mừng các bạn đã ghé chơi.

Luyện toán

0 -Trung bình 5.00 - Tổng điểm 700

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.83 - Tổng điểm 230

Luyện Tiếng Anh

53 -Trung bình 8.59 - Tổng điểm 5667

I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Body parts (Các bộ phận trên cơ thể)
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:42:55
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:33:16
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Toys (Đồ chơi)
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:39:36
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:29:10
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 5: Skills time - Reading - School things
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:27:27
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:25:26
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:21:57
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 17:21:29
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Words - School things (Đồ dùng học tập)
Lần cuối làm bài: 2019-05-18 09:54:11
I Love Family đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-04-17 22:07:34

Điểm thi

I Love Family làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-04-07 19:14:52
I Love Family làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-07 19:06:48
I Love Family làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-07 19:01:24
I Love Family làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-04-07 18:56:37