Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ★Čүċℓøρş★. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

★Čүċℓøρş★

★Čүċℓøρş★
ĀØ : 😁😁

Luyện toán

11 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1100

★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 19:53:42
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 11:27:28
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 10:35:22
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 16:28:54
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 18:43:32
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 18:40:31
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:06:17
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 10:34:31
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test - Các kỹ năng mở rộng
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 19:47:51
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 20:32:29
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 8: Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 20:10:47

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2300

★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Number (Chữ Số)
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 10:39:27
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Color (Màu Sắc)
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 10:43:13
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Shape (Hình Vẽ)
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:33:30
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung My Family! (Gia Đình Tôi)
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:35:37
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Fruits and Vegetables (Rau Quả)
Lần cuối làm bài: 2019-01-08 10:41:14
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:33:59
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:08:58
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:13:51
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:46:55
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:49:12
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 20:52:31
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What nationality are you?
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:23:45
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What day is it today?
Lần cuối làm bài: 2019-01-06 09:28:12
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:50:55
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 15:04:23
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:23:32
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 08:14:43
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:08:56
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:03:41
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:14:46
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 10:59:28
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:59:42
★Čүċℓøρş★ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:56:23

Điểm thi

★Čүċℓøρş★ làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-21 20:22:52
★Čүċℓøρş★ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:29:03
★Čүċℓøρş★ làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-12 21:45:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-12 21:43:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-12 21:39:48
★Čүċℓøρş★ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-28 21:53:18
★Čүċℓøρş★ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-28 21:51:05
★Čүċℓøρş★ làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-27 22:16:28
★Čүċℓøρş★ làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 22:15:21