Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ

ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ
────████████████───────████████████ ──████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██───███▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██─██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓███ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓─██───████─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██ ██▓▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██ ███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─█████─▓▓▓▓▓▓██ ███▓▓▓▓▓▓─██───█──█─█──█─██────▓▓▓▓▓▓██ ─███▓▓▓▓▓─████─████─████─█████─▓▓▓▓███ ───███▓▓▓▓▓──────────────────▓▓▓▓▓▓███ ────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ───────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓█████ ──────────████▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓████ ─────────────███▓▓▓▓▓▓▓████ ───────────────███▓▓▓███

Luyện toán

11 -Trung bình 7.39 - Tổng điểm 1257

ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:06:17
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 10:34:31
Lần cuối làm bài: 2018-12-17 20:10:47
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Tam giác cân
Lần cuối làm bài: 2018-12-15 20:32:29
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-12-19 11:27:28
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2018-02-26 18:43:32
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-12-29 16:28:54
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test - Các kỹ năng mở rộng
Lần cuối làm bài: 2017-12-16 19:47:51
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2017-12-14 19:53:42
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-12-10 18:40:31

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 3.60 - Tổng điểm 36

Luyện Tiếng Anh

23 -Trung bình 9.25 - Tổng điểm 2404

ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:56:23
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-01-04 20:59:42
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 10:59:28
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:14:46
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:03:41
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:08:56
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-10-22 08:14:43
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 11:23:32
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 15:04:23
ღŤ❍♥ɮξ♥ŠξξŇღ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2019-01-07 20:50:55

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-21 20:22:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-18 20:29:03
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-12-12 21:45:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-12-12 21:43:12
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-12-12 21:39:48
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-11-28 21:53:18
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-28 21:51:05
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-11-27 22:16:28
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-27 22:15:21