Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Hoang Thai Duong. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Hoang Thai Duong

Nguyen Hoang Thai Duong
Chán quá

Luyện toán

12 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1200

Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-04-03 20:06:37
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-02-13 22:07:28
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 20:23:31
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2017-01-14 11:47:33
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 20:24:56
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-15 09:50:16
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-03-15 16:02:42
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-01-29 07:12:05
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-01-12 10:43:23
Nguyen Hoang Thai Duong đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-01-15 12:25:15

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyen Hoang Thai Duong làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:13:47
Nguyen Hoang Thai Duong làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:12:26
Nguyen Hoang Thai Duong làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:11:27
Nguyen Hoang Thai Duong làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-12 22:08:17