Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Tỉnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Tỉnh

Nguyễn Công Tỉnh
Câu hỏi:''Ngoài mạch nha,hoa bia,men và 1 số chất hỗ trợ khác thì còn thành phần chính nào nữa không thể thiếu trong bia?'' Hãy nhắn tin đáp án cho mình (vào ngày 19/10/2018).3 bạn nhanh và chính xác nhất sẽ được 3 lượt tick của mình.Có thể mỗi ngày sẽ có 1 câu hỏi mới(không có giờ cụ thể)

Điểm thi

Nguyễn Công Tỉnh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-02 18:43:56

Luyện toán

9 -Trung bình 8.79 - Tổng điểm 1055

Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2018-08-24 15:42:36
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 17:43:47
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:25:17
Lần cuối làm bài: 2018-10-02 20:37:07
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 20:30:02
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 17:49:59
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-03 18:50:09
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-04 12:04:23
Nguyễn Công Tỉnh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 19:21:28