Nguyễn Công Tỉnh - Trang của Nguyễn Công Tỉnh - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Tỉnh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Tỉnh

Nguyễn Công Tỉnh
Các bạn sang hoc24 theo dõi mình nhá......: https://hoc24.vn/vip/111694245973097 ..........................................................Các bạn có thể hỏi đáp các môn của THCS ở bên đó ,rất nhiều nhân tài ở đó nên có thể trả lời xong vài phút (mấy câu ko khó quá nhá)

Điểm thi

Luyện toán

0 -Trung bình 9.90 - Tổng điểm 99