Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Công Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

106 -Trung bình 9.86 - Tổng điểm 10948

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:15:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó
Lần cuối làm bài: 2018-12-08 09:43:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 20:15:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-24 07:35:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 17:58:50
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên (Tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-15 21:58:12
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-12 19:31:02
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về hình học
Lần cuối làm bài: 2018-11-09 17:57:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2018-11-07 18:10:57
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2018-11-04 06:47:44

Luyện văn - Tiếng Việt

32 -Trung bình 9.75 - Tổng điểm 3802

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 15:32:37
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2018-05-06 15:22:09
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Lần cuối làm bài: 2018-04-30 20:23:34
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2018-04-10 21:30:04
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2018-04-24 14:05:27
Lần cuối làm bài: 2018-01-18 17:45:26
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2018-01-16 21:23:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Quan sát và miêu tả đồ vật
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:42:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cánh diều tuổi thơ
Lần cuối làm bài: 2018-12-12 19:37:02
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 20:21:35

Luyện Tiếng Anh

12 -Trung bình 9.82 - Tổng điểm 1276

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Characters
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:14:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Don't play with the knife!
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:52:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: How many lessons do you have today?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:56:10
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Did you go to the party?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:49:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What do you do in the afternoon?
Lần cuối làm bài: 2018-11-05 21:04:32
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-09-06 20:45:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-08-23 20:20:00
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-08-22 20:08:41
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Short Story 3
Lần cuối làm bài: 2018-12-10 19:55:21
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where were you yesterday?
Lần cuối làm bài: 2018-12-09 21:45:04

Điểm thi

Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-11-23 22:15:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-10-30 19:21:29
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-28 21:08:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-23 10:55:46
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-24 21:51:41
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-10 17:30:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-24 14:56:45
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 14:25:47
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-14 20:37:41
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-13 10:31:29
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 10:52:02
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-23 20:06:05
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-23 20:02:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-28 10:57:53
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 17:38:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 19:49:59
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:06:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-19 21:50:28
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 16:13:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 16:11:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-05 10:49:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:09:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-06 17:48:05
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 19:45:15
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-25 21:53:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-18 19:58:15
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-27 10:36:01
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-27 10:28:52
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 10:24:13
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:35:00