Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Công Thành. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Công Thành

Nguyễn Công Thành
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-09-28 21:08:06
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-09-23 10:55:46
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-24 21:51:41
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-08-10 17:30:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-24 14:56:45
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-16 14:25:47
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-07-14 20:37:41
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-13 10:31:29
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-07-01 10:52:02
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-23 20:06:05
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-23 20:02:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-04-28 10:57:53
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-29 17:38:56
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-28 19:49:59
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-02-26 20:06:51
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-19 21:50:28
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-29 16:13:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2017-11-29 16:11:54
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-05 10:49:24
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-11 19:09:29
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-06 17:48:05
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-09-25 19:45:15
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-25 21:53:08
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-07-18 19:58:15
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-05-27 10:36:01
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-05-27 10:28:52
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-22 10:24:13
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-29 19:35:00
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-23 16:47:01
Nguyễn Công Thành làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-02-02 20:32:28

Luyện toán

90 -Trung bình 9.84 - Tổng điểm 9249

Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 08:14:43
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân
Lần cuối làm bài: 2017-01-01 10:14:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức có phép cộng, trừ, nhân, chia
Lần cuối làm bài: 2016-07-23 10:18:56
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-11-06 10:30:24
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, chữ nhật, tứ giác
Lần cuối làm bài: 2017-04-01 10:17:31
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 16:23:44
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-07-26 20:38:51
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán tính tuổi
Lần cuối làm bài: 2017-02-15 21:27:38
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 10:19:03
Nguyễn Công Thành đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2016-12-27 16:39:35