Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với công chúa xinh xắn. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

công chúa xinh xắn

công chúa xinh xắn
Đừng hỏi tên tôi !

Luyện toán

81 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 8100

công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 13:58:54
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-02-20 17:38:13
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-12-01 15:52:16
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-11 20:01:46
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 12:33:12
Lần cuối làm bài: 2017-01-15 14:27:35
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 12:28:18
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 18:58:13
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, tháng
Lần cuối làm bài: 2017-01-13 18:07:58
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2016-10-16 15:25:41
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2016-09-26 18:36:36
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 15:28:59
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-09-15 18:09:58
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2016-10-09 13:56:22
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-12-21 13:28:30
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 15:25:45
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 15:02:19
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 17:28:46
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 14:53:13
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-20 21:01:53
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2016-11-23 18:26:10
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 13:22:37
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 13:54:06
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2017-02-26 15:27:16
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 12:07:16
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giải bất phương trình tuyến tính
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:19:54
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2018-02-09 21:58:49
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-10 18:51:24
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-02-23 12:00:24
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2018-01-26 20:54:31
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính nhanh
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 17:36:12
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 14:40:54
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-12-07 19:42:37
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2017-02-17 17:22:39
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-12-30 19:23:49
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-04-02 10:35:59
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-12-28 14:31:57
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tròn
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 21:10:06
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2018-03-14 20:51:03
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-01-10 21:03:08
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2017-10-23 21:26:53
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2018-03-05 21:22:58
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 07:38:57
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2016-11-14 19:08:15
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2016-10-09 11:56:27
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 10:05:59
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2016-12-04 11:19:22
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2016-12-05 19:11:45
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2016-12-17 18:32:34
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-11-27 19:32:27
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2016-10-01 17:52:06
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2016-10-09 13:40:06
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2017-01-30 18:16:03
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-11-20 18:03:51
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh nhanh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 14:41:26
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2016-10-18 18:14:06
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương trừ có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-02-05 14:06:32
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số tròn trăm, tròn chục
Lần cuối làm bài: 2018-04-23 19:48:38
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 17:10:05
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-11-13 13:54:59
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 15:56:29
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 16:53:03
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-09-25 07:24:07
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-24 16:58:33
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 15:43:30
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-02-14 17:57:53
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-12-19 20:19:34
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tứ giác và tứ giác lồi
Lần cuối làm bài: 2016-11-18 13:15:21
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tổng các góc trong tứ giác
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 17:18:51
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-03 07:01:41
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đưa thừa số vào trong, ra ngoài dấu căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2016-09-14 14:27:48
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đường tròn, đường kính, dây
Lần cuối làm bài: 2016-10-23 11:37:21
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc ở tâm, dây, cung
Lần cuối làm bài: 2016-09-07 11:43:22
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập phương trình bậc hai
Lần cuối làm bài: 2018-12-28 21:20:36
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 09:43:35
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia số hữu tỉ (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-11-19 15:42:58
Lần cuối làm bài: 2018-04-08 14:56:57
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-01-13 08:38:34
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2019-03-09 22:58:18
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: Căn bậc ba
Lần cuối làm bài: 2019-01-10 20:16:29
công chúa xinh xắn đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Hai góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2019-01-05 21:08:44

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

công chúa xinh xắn làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-31 13:46:35
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-11-22 20:42:07
công chúa xinh xắn làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-25 10:46:00
công chúa xinh xắn làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-19 09:47:08
công chúa xinh xắn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 18:35:05
công chúa xinh xắn làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 15:44:29
công chúa xinh xắn làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-03 17:40:06
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-09-03 17:35:27
công chúa xinh xắn làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-03 08:36:53