Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Thành Công. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Thành Công

Trịnh Thành Công
Sky ơi! Anh Tới Đây

Luyện toán

29 -Trung bình 8.87 - Tổng điểm 3106

Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 20:38:08
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:16:42
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:14:08
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:10:45
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:08:51
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:05:11
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 16:59:05
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 21:00:56
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 08:52:59
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 21:58:03

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 7.20 - Tổng điểm 144

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi