Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Thành Công. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Thành Công

Trịnh Thành Công
Mobile legends

Điểm thi

Luyện toán

29 -Trung bình 9.28 - Tổng điểm 3064

Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-01 20:20:36
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 16:17:06
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 08:05:11
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 22:23:09
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 16:22:58
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 19:21:15
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 10:55:48
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 19:55:41
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 19:57:50
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 20:01:01