Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Trịnh Thành Công. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Trịnh Thành Công

Trịnh Thành Công
Sky ơi! Anh Tới Đây

Luyện toán

29 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2900

Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-01 20:20:36
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 16:17:06
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-06 22:23:09
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 20:01:01
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 19:57:50
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 21:33:36
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 12:45:39
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp từ lớn đến bé, từ bé đến lớn
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 13:01:11
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-08 19:39:37
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 20:53:03
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2016-02-22 21:00:56
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:10:45
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:14:08
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-11-30 19:21:15
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 10:55:48
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 19:55:41
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 21:14:58
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 21:16:43
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-21 08:52:59
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 16:59:05
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:08:51
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-02-20 21:58:03
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:05:11
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-08-21 20:38:08
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-02-29 17:16:42
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 21:25:40
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2016-02-10 21:16:20
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2016-02-07 08:05:11
Trịnh Thành Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 16:22:58

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi