Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Sooya. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Sooya

Sooya
1750

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Sooya đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lũy tre
Lần cuối làm bài: 2017-12-09 14:50:54

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi