Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Việt Hoàng. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Việt Hoàng

Nguyễn Việt Hoàng
Năm nào cũng thế: Từ 7h đến 9h: Thánh lễ. Từ 9h đến 11h là văn nghệ .

Điểm thi

Luyện toán

3 -Trung bình 7.50 - Tổng điểm 300

Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 05:47:50
Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các hằng đẳng thức
Lần cuối làm bài: 2017-07-18 07:05:23
Nguyễn Việt Hoàng đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 06:00:32