Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 🔱Cacbonic⁉️. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

🔱Cacbonic⁉️

🔱Cacbonic⁉️

Luyện toán

17 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 1700

🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 22:16:47
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-12-02 20:42:01
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2018-11-26 20:45:18
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân loại hình
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:31:27
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-11-01 20:01:59
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:28:27
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập về số hữu tỉ, số thực
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:25:56
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:05:02
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2018-10-29 21:15:02
🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm X
Lần cuối làm bài: 2018-09-16 21:35:34

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

🔱Cacbonic⁉️ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2018-04-22 21:08:56

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

🔱Cacbonic⁉️ làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-01-03 21:34:19
🔱Cacbonic⁉️ làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-21 05:18:49