Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với We Are One_Lê Văn Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

We Are One_Lê Văn Đức

We Are One_Lê Văn Đức
Thư giãn chút cùng Doremon chế nha: Xuka:Nobita,anh thấy cơm trưa em nấu thế nào? Nobita:Đầy sức sống. Xuka:Anh nói thật chứ Nobita:Thật Xuka:Anh quá khen,hihi...Thế những món nào đầy sức sống vậy? Nobita:Cơm sống,cach sống,thịt sống,rau luộc cũng sống BiNh bỐP HuỴCh(tiếng xuka đánh Nobita) Xuka:Mày cút khỏi nhà của bà!!!

Điểm thi

Luyện toán

60 -Trung bình 9.97 - Tổng điểm 6082

We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-21 18:25:40
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 16:07:16
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 11:12:00
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 07:48:20
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-07-16 07:07:50
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 12:30:18
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-21 06:53:16
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-27 05:25:58
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-08-04 16:09:54
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:37:31