Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với We Are One_Lê Văn Đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

We Are One_Lê Văn Đức

We Are One_Lê Văn Đức
Thư giãn chút cùng Doremon chế nha: Xuka:Nobita,anh thấy cơm trưa em nấu thế nào? Nobita:Đầy sức sống. Xuka:Anh nói thật chứ Nobita:Thật Xuka:Anh quá khen,hihi...Thế những món nào đầy sức sống vậy? Nobita:Cơm sống,cach sống,thịt sống,rau luộc cũng sống BiNh bỐP HuỴCh(tiếng xuka đánh Nobita) Xuka:Mày cút khỏi nhà của bà!!!

Luyện toán

60 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6000

We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-29 12:44:28
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 13:22:01
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-11-02 12:38:56
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2016-02-14 09:26:01
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-11-21 12:46:23
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2015-12-20 12:04:54
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-11-04 12:41:03
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2015-08-24 16:42:06
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2015-10-24 16:56:45
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 13:15:37
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 15:45:32
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2015-11-19 12:04:35
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-04 11:39:45
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-08 12:56:25
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia số - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-18 08:11:10
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2016-09-17 19:59:00
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-02-11 09:07:55
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-12-05 13:30:41
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-28 16:31:49
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2015-12-15 12:37:05
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2016-02-19 12:25:29
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2016-02-09 13:09:51
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-11-27 10:50:53
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 08:21:14
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 2
Lần cuối làm bài: 2016-01-07 20:13:04
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-11-07 12:49:14
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-08-07 18:37:31
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp con
Lần cuối làm bài: 2015-08-19 14:58:37
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia, tia đối nhau
Lần cuối làm bài: 2015-08-31 13:32:55
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2015-08-11 17:28:29
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2015-09-04 12:59:33
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2015-11-13 17:25:36
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2015-09-24 14:28:23
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Là số tự nhiên hay số nguyên?
Lần cuối làm bài: 2015-10-03 13:18:06
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-09-22 12:29:25
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2015-09-15 15:56:20
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ hai số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-09-27 06:51:56
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2015-10-08 14:08:51
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tia nằm giữa hai tia
Lần cuối làm bài: 2015-09-07 13:52:22
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc, số đo góc
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 16:43:53
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2015-09-10 16:33:00
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2015-09-13 06:58:53
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa của số nguyên
Lần cuối làm bài: 2015-09-19 14:18:28
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai đại lượng tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2015-12-11 11:34:03
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm góc đối đỉnh
Lần cuối làm bài: 2015-07-27 05:25:58
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai tam giác bằng nhau (cạnh - cạnh - cạnh)
Lần cuối làm bài: 2016-05-20 17:17:18
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết dấu hiệu, đơn vị điều tra, tần số
Lần cuối làm bài: 2016-02-06 09:48:29
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu đồ
Lần cuối làm bài: 2015-07-21 06:53:16
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-08-21 18:25:40
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phép tính với số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-25 11:12:00
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hữu tỉ X
Lần cuối làm bài: 2015-06-30 07:48:20
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất của tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-10-18 06:59:02
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tỉ lệ thức (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2015-09-30 13:22:06
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-06-20 16:07:16
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-07-18 12:30:18
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số hữu tỉ, số vô tỉ
Lần cuối làm bài: 2015-07-16 07:07:50
Lần cuối làm bài: 2015-11-24 20:10:24
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ước lượng căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2015-11-10 12:19:07
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2015-08-04 16:09:54
We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-10-14 12:31:52

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

We Are One_Lê Văn Đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2017-10-11 18:59:43

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi