Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với 宋威龙. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

宋威龙

宋威龙
Follow vs ạ : ❌ https://pinterest.com/ruanyuxinn/❌ [ ThankS ]__ Acc 2 chủ

Luyện toán

3 -Trung bình 5.76 - Tổng điểm 1152

宋威龙 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 17:35:37
宋威龙 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 18:13:37
宋威龙 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:25:20

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 8.37 - Tổng điểm 251

宋威龙 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 17:42:12
宋威龙 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 16:55:15

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

宋威龙 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 11:41:04

Điểm thi

宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:34:12
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:27:12
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:21:18
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:13:11
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:40:07
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:35:54
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:34:00
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-11 11:25:32
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 11:20:32
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:15:40
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:12:45
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:08:40
宋威龙 làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:04:08