Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Tokitou _ Muichirou. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Tokitou _ Muichirou

Tokitou _ Muichirou
Loading..... sẽ off một thời gian dài :( bye :P

Luyện toán

1 -Trung bình 5.84 - Tổng điểm 642

Tokitou _ Muichirou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2019-05-11 10:25:20

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Tokitou _ Muichirou đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Shapes
Lần cuối làm bài: 2019-11-16 11:41:04

Điểm thi

Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:34:12
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:27:12
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:21:18
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-10-24 17:13:11
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:40:07
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:35:54
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-21 17:34:00
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-11 11:25:32
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-05-11 11:20:32
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:15:40
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:12:45
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:08:40
Tokitou _ Muichirou làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-08 10:04:08