Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với nguyenkhanhan. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

nguyenkhanhan

nguyenkhanhan
mik đang học ở trường THCS Đỗ Văn Dậy lớp 6/9

Luyện toán

8 -Trung bình 8.41 - Tổng điểm 925

nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Thứ tự trong tập số nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 21:37:47
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:11:36
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
Lần cuối làm bài: 2019-11-04 19:18:49
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Điểm. Đường thẳng
Lần cuối làm bài: 2019-10-31 19:46:32
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-10-25 20:04:27
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 19:41:48
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 19:26:10
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
Lần cuối làm bài: 2019-10-17 19:46:34

Luyện văn - Tiếng Việt

13 -Trung bình 9.69 - Tổng điểm 1453

nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lợn cưới, áo mới
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 19:45:27
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Treo biển
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 19:20:51
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thầy bói xem voi
Lần cuối làm bài: 2020-01-12 19:51:33
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ếch ngồi đáy giếng
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 20:03:29
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ông lão đánh cá và con cá vàng
Lần cuối làm bài: 2020-01-03 20:14:34
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cây bút thần
Lần cuối làm bài: 2019-12-31 20:18:47
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Em bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2019-12-15 19:56:25
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thạch Sanh
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:17:48
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự tích Hồ Gươm
Lần cuối làm bài: 2019-11-21 19:47:23
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sơn Tinh, Thủy Tinh
Lần cuối làm bài: 2019-11-15 19:54:00

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 7.40 - Tổng điểm 2664

nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:36:10
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:46:30
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: will/ might
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:00:14
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /dr/ - /tr/
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:52:48
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: My future house
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 19:49:04
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-12-17 20:21:29
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /ai/ - /əʊ/
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 20:29:40
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What nice photos
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:47:11
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: /ð/ and /θ/
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:55:33
nguyenkhanhan đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: What's on today?
Lần cuối làm bài: 2019-11-08 19:45:12

Điểm thi

nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-30 20:18:34
nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-12-16 20:24:57
nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-12-16 19:48:00
nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-13 20:15:32
nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:05:45
nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-11-10 20:00:36
nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:57:07
nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-10-25 21:41:07
nguyenkhanhan làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-10-20 20:27:00