Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Heyizt Hayani. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Heyizt Hayani

Heyizt Hayani
Lost life Team của Jen còn thiếu một người nha . Ai muốn vào thì bảo Jen nhé ----Uừm thì khuyến khích con trai . Cho con gái vào nữa là thằng\\\\\\\\\\\\\\\'to nó lại lạc loài. Jen thuộc loại người ko ổn định mấy . Lúc khẩu nghiệp bọn trẩu nghĩ j ghi đấy . Kênh youtube gacha : https://www.youtube.com/channel/UCg1YFkt5xXRWQxKXRNVqbNQ?view_as=subscriber----Thuộc Lost life team . M.n hãy vào kênh youtube rồi đọc mô tả sẽ hiểu rõ hơn nhé- https://olm.vn/thanhvien/jento234 Link olm của nó đây , các bạn làm j nó cũng chả sao đâu vì đây là \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'internet\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\' . Ngoài đời nó phang ko trượt phát nào rồi.
  • Tên: Heyizt Hayani
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 27SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-26 18:33:52
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:36:15
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:26:58
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 21:21:47
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 100( cộng không nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 20:41:23

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 5.53 - Tổng điểm 221

Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 09:36:24
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 07:29:10

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 9.85 - Tổng điểm 4923

Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:19:15
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Have fun! The boat pond
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:29:40
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:29:22
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Three
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:27:14
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:24:33
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:51:25
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 15:15:25
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1 KHCN
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 17:23:25
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson Six: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:38:46
Heyizt Hayani đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 13:36:33

Điểm thi

Heyizt Hayani làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-25 12:27:51
Heyizt Hayani làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 12:17:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 10:23:03
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-07-25 10:01:02
Heyizt Hayani làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-24 13:58:25
Heyizt Hayani làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-07-23 15:50:29
Heyizt Hayani làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-07-23 11:55:59