Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Thi Kim Oanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Thi Kim Oanh

Nguyen Thi Kim Oanh
Ae ơi????Ơi????Bắc Giang quê mình trung tình vô đối đúng ko nào$$$$$$$

Điểm thi

Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-16 21:48:40
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-14 20:50:46

Luyện toán

2 -Trung bình 5.20 - Tổng điểm 416

Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 21:41:50
Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 15:13:10