Nguyen Thi Kim Oanh - Trang của Nguyen Thi Kim Oanh - Học toán với OnlineMath

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyen Thi Kim Oanh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyen Thi Kim Oanh

Nguyen Thi Kim Oanh
Girl__2k6... Tình trạng*&*F.A♡ ♡ ♢ ♢ ☆ ☆Ai_rước_hốt_liền . Ác quỷ rùi cx sẽ chở thành Thiên thần ư. Ko cs đâu, đều là những cái thể loại khốn nạn ko cs tổ chức, mà khốn nạn ko cần cs tổ chức cx đc ha. Tau gửi ảnh của tau cho mày, ko cs nghĩa mày thik tung lên mạng thì tung. Chờ đó, hết hè tau tính sổ vs mày... Cố mà chờ nka đồ lộn xào $$ ...

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-20 20:32:10
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-19 14:17:26
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2018-06-16 08:09:30
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-16 07:58:00
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-06-12 15:53:25
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-05-16 21:48:40
Nguyen Thi Kim Oanh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-05-14 20:50:46

Luyện toán

4 -Trung bình 6.16 - Tổng điểm 616

Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-05-16 21:41:50
Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-05-23 15:13:10
Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2018-07-03 14:31:45
Nguyen Thi Kim Oanh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-06-20 20:26:13