Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cô bé Thiên Bình. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cô bé Thiên Bình

Cô bé Thiên Bình
Một năm học, một hành trình đã trôi qua, chúng ta hãy cùng bước thật nhanh để đón nhận hành trình mới nhé! Dù có nhiều chông gai và thử thách đến đâu thì chúng mình cũng sẽ vượt qua thôi! Let's go! Hành trình đang ở phía trước! Cùng tiến lên nào!

Luyện toán

3 -Trung bình 8.88 - Tổng điểm 799

Cô bé Thiên Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-07-11 07:16:16
Cô bé Thiên Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 09:31:17
Cô bé Thiên Bình đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 09:16:12

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-16 08:27:10
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-16 08:23:23
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-16 08:20:35
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-12 20:25:44
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-12 20:23:36
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-12 20:21:41
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-12 20:20:15
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-12 20:18:43
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-12 20:17:02
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-26 09:20:16
Cô bé Thiên Bình làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-26 09:13:37