Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với tran duc tuyen. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

tran duc tuyen

tran duc tuyen
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

tran duc tuyen làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-08-06 20:17:06
tran duc tuyen làm bài Kiểm tra tháng 6 năm 2014 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2014-08-06 20:08:43
tran duc tuyen làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-08-06 20:02:13
tran duc tuyen làm bài Kiểm tra tháng 5 năm 2014 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2014-07-13 07:51:29
tran duc tuyen làm bài Kiểm tra tháng 4 năm 2014 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2014-07-13 07:36:04

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm