Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ly.. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ly.
Đang cảm thấy mệt mỏi với thực trạng của...

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 17:46:19
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2019-06-05 10:50:02
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-09-30 17:42:39
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 6
Lần cuối làm bài: 2019-05-25 15:51:49
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-24 15:08:09
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-05-23 13:48:42
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-05-19 11:35:34
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập: Lớn hơn, bé hơn
Lần cuối làm bài: 2019-05-16 09:18:36
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bằng nhau, dấu =
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 09:50:05
Ly. đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn. Dấu >
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 12:18:32

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 9.20 - Tổng điểm 92

Điểm thi

Ly. làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 18:14:05
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-09-27 18:10:13
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-27 18:05:58
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-02 10:37:18
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-05-01 18:13:42
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-05-01 18:06:07
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-04-30 18:09:28
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-28 23:27:11
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-28 23:15:26
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-04-27 17:40:23
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 17:22:36
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 17:08:14
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-27 10:59:14
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-27 10:49:29
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2019-04-26 22:04:57
Ly. làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-04-26 21:58:57