Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Phạm Thế Công. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Phạm Thế Công

Phạm Thế Công
12345678900098765433221

Điểm thi

Phạm Thế Công làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-09 20:36:22
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-03 15:18:51
Phạm Thế Công làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-01 15:38:27
Phạm Thế Công làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-01 15:35:29

Luyện toán

3 -Trung bình 5.88 - Tổng điểm 470

Phạm Thế Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-12-30 14:53:48
Phạm Thế Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-01-10 14:48:45
Phạm Thế Công đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-02-21 07:54:40