Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Chi Katy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Chi Katy

Chi Katy
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Chi Katy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-01-23 12:18:22
Chi Katy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-01-18 19:02:02

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Chi Katy làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-01-12 16:40:01