Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡
Cuộc đời vốn tàn nhẫn và bi hài nên các bạn cần có một cái nhìn hoàn hảo từ mọi khía cạnh trong cuộc sống, bình tĩnh và sắc xảo,... Đôi khi cũng cần một ít may mắn nữa !
  • Tên: ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡
  • Đang học tại: Trường THPT Nho Quan C
  • Địa chỉ: Huyện Nho Quan - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 1180SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

15 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1500

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 12:24:01
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 12:10:05
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 20:30:27
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:38:30
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 16:29:01
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 07:12:08
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 16:43:21
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 16:50:48
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 12:37:41
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 12:15:07
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 12:37:25
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 13:48:54
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 11:19:47
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:00:24
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 12:09:02

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 600

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:02:48
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:06:37
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:12:55
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:22:33
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:38:44
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:04:53

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 2000

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet (Bảng Chữ Cái)
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:08:55
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:15:51
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Nice to meet you
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:18:08
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:32:00
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What's your address?
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:35:42
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: A Special Day!
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:40:29
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /æ/ /ʌ/
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 12:47:02
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: The present continuous
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 13:10:58
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 13:12:15
Lần cuối làm bài: 2019-04-05 12:53:36
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 13:24:52
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 13:26:06
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:15:02
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:45:04
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:47:19
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:53:08
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:51:53
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:42:27
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:43:16
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:48:30

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-14 19:11:39