Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡
  • Tên: ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡
  • Đang học tại: Trường THPT Nho Quan C
  • Địa chỉ: Huyện Nho Quan - Ninh Bình
  • Điểm hỏi đáp: 1180SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: -20SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

14 -Trung bình 8.38 - Tổng điểm 1509

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-05-08 12:09:02
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 16:50:48
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 16:43:21
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 07:12:08
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-11-22 16:29:01
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 08:38:30
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-06-04 20:30:27
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:00:24
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 13:48:54
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dãy số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-19 12:37:25

Luyện văn - Tiếng Việt

6 -Trung bình 9.06 - Tổng điểm 634

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Con Rồng, cháu Tiên
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 15:04:53
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Từ đồng nghĩa
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:38:44
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:22:33
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:12:55
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:06:37
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2018-11-20 14:02:48

Luyện Tiếng Anh

20 -Trung bình 8.70 - Tổng điểm 2000

ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Four
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:48:30
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise Two
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:43:16
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Exercise One: Choose the odd-one-out.
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:42:27
Lần cuối làm bài: 2019-05-28 20:51:53
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Review Unit 1
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:53:08
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 6: Listening - Writing
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:47:19
Lần cuối làm bài: 2019-05-14 19:45:04
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Phonics /æ/ /b/ /k/ /d/
Lần cuối làm bài: 2019-05-13 15:15:02
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Song - Open the book!
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 13:26:06
ミ★๖ۣۜSóĭ๖Dạo๖ۣۜBước★彡 đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Grammar_What's this?
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 13:24:52

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-05-14 19:11:39