Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Minh Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Minh Hiếu

Lê Minh Hiếu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Lê Minh Hiếu
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

41 -Trung bình 9.58 - Tổng điểm 4311

Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 21:25:20
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:44:56
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 20:03:09
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:45:39
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 22:03:09
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:45:37
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 21:55:31
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:14:34
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:05:44
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 19:54:41

Luyện văn - Tiếng Việt

10 -Trung bình 8.96 - Tổng điểm 1344

Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 21:49:40
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:51:35
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 22:00:18
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 22:02:45
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:15:05
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:18:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:46:45
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa Tùng
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:19:51
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:23:31
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:31:28

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 100

Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:22:13

Điểm thi

Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-30 14:53:56
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 23:41:47
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-26 23:29:59