Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Lê Minh Hiếu. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Lê Minh Hiếu

Lê Minh Hiếu
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: Lê Minh Hiếu
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

90 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 9000

Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-07-12 08:23:11
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 14:14:15
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 19:33:47
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2020-08-09 15:52:33
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 14:03:32
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:35:23
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 23:14:35
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 22:27:09
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 22:15:56
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 19:47:58
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2020-09-16 19:57:00
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 14:30:39
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 14:33:51
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 14:40:06
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 19:54:41
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:04:45
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:05:44
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-12-23 20:14:34
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 20:55:35
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 22:23:06
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:07:37
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:47:22
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:15:58
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giảm đi một số lần
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:03:44
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số chia
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 20:24:01
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đề-ca-met, hec-tô-mét
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 19:41:02
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán giải bằng hai phép tính
Lần cuối làm bài: 2019-11-27 21:23:09
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:53:08
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 8
Lần cuối làm bài: 2019-12-01 20:29:25
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 14:29:14
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:16:02
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số lớn gấp mấy lần số bé
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 21:36:45
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 8
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:05:03
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-30 14:05:55
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn
Lần cuối làm bài: 2019-12-02 21:13:23
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:32:50
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 19:48:20
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gam
Lần cuối làm bài: 2019-12-08 19:28:43
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 9
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:38:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-05 20:53:47
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-11 21:19:06
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-12-12 22:35:20
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:46:14
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:03:56
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 19:33:41
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Giới thiệu bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-12-19 21:12:29
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 21:55:31
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức
Lần cuối làm bài: 2019-12-30 21:45:37
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị của biểu thức (Tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-01-01 22:03:09
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chu vi hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-01-07 21:45:39
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-01-08 20:03:09
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 11:50:10
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2020-07-05 14:23:19
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-15 22:52:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:44:56
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-01-20 21:25:20
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-02-08 21:28:35
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-02-01 21:11:58
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-03-05 15:08:14
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-03-11 22:15:55
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tháng, năm
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 21:16:56
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 11:33:51
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 19:18:07
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 21:17:18
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 22:04:39
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 19:33:25
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 19:29:29
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 19:47:20
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 21:49:31
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-07-06 19:58:37
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 21:46:47
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-05-02 09:33:05
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với thống kê số liệu
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 13:14:09
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 22:01:14
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 100 000 - Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 22:06:27
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:29:25
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-21 22:01:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:13:33
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-05-26 23:34:40
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 100000
Lần cuối làm bài: 2020-05-31 08:30:59
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 16:49:15
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 20:50:46
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-06-10 22:17:00
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập các số đến 100 000
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 09:51:03
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về đại lượng
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 21:59:18
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về giải toán
Lần cuối làm bài: 2020-06-27 10:17:49
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:34:35
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:21:14
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích của một hình
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 22:58:08
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-09-06 18:40:13

Luyện văn - Tiếng Việt

60 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 6000

Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu
Lần cuối làm bài: 2020-09-07 22:35:48
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Dế Mèn bênh vực kẻ yếu. Phân biệt l/n, an/ang
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 22:36:37
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 22:53:29
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kể chuyện: Sự tích hồ Ba Bể
Lần cuối làm bài: 2020-09-08 05:57:20
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ ốm
Lần cuối làm bài: 2020-09-12 22:43:06
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Thế nào là kể chuyện?
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 11:36:53
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Luyện tập về cấu tạo của tiếng
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 11:49:02
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nhân vật trong truyện
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 12:01:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Lần cuối làm bài: 2019-11-28 22:31:28
Lần cuối làm bài: 2019-12-03 21:23:31
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa Tùng
Lần cuối làm bài: 2019-12-04 20:19:51
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:46:45
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Lần cuối làm bài: 2019-12-21 21:18:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2019-12-18 20:15:05
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Về quê ngoại
Lần cuối làm bài: 2019-12-25 22:02:45
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai Bà Trưng
Lần cuối làm bài: 2020-01-14 22:00:18
Lần cuối làm bài: 2020-01-15 20:51:35
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-03-30 21:43:22
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 17:28:07
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 13:11:49
Lần cuối làm bài: 2020-03-03 16:28:45
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Báo cáo hoạt động
Lần cuối làm bài: 2020-02-11 13:21:22
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà bác học và bà cụ
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 14:45:20
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Ê-đi-xơn. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/ dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:48:30
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 21:37:19
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Nhà ảo thuật
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 22:27:15
Lần cuối làm bài: 2020-04-12 21:49:37
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Lần cuối làm bài: 2020-04-14 13:15:32
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 21:29:38
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Đối đáp với vua
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:33:33
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 12:55:14
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 21:20:25
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tiếng đàn
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 20:45:25
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Tiếng đàn. Phân biệt s/x, dấu hỏi/dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:13:58
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội vật
Lần cuối làm bài: 2020-04-26 22:00:17
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Lần cuối làm bài: 2020-04-27 20:28:15
Lần cuối làm bài: 2020-04-28 21:41:29
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Lần cuối làm bài: 2020-05-03 23:23:32
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 22:54:46
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 23:26:04
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Rước đèn ông sao.
Lần cuối làm bài: 2020-05-05 23:32:11
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Kể về một ngày hội
Lần cuối làm bài: 2020-05-10 21:36:02
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Tập đọc
Lần cuối làm bài: 2020-05-13 22:14:07
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Lần cuối làm bài: 2020-05-17 23:01:08
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cùng vui chơi
Lần cuối làm bài: 2020-05-20 23:06:56
Lần cuối làm bài: 2020-05-24 10:47:53
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Buổi học thể dục
Lần cuối làm bài: 2020-05-25 21:58:59
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Lần cuối làm bài: 2020-05-27 23:01:40
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc-xăm-bua
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 22:46:28
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Một mái nhà chung
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 22:51:58
Lần cuối làm bài: 2020-06-04 23:12:25
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chính tả: Một mái nhà chung. Phân biệt tr/ch, êt/êch
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 16:42:13
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Lần cuối làm bài: 2020-06-08 20:12:58
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài hát trồng cây
Lần cuối làm bài: 2020-06-14 15:37:42
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Lần cuối làm bài: 2020-06-11 21:03:29
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Lần cuối làm bài: 2020-06-24 22:21:02
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Chính tả
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:29:31
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 20:52:51
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì giữa học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-05-18 22:09:59
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài kiểm tra định kì cuối học kì II
Lần cuối làm bài: 2020-06-25 21:56:22

Luyện Tiếng Anh

47 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4700

Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Good morning
Lần cuối làm bài: 2020-09-03 15:55:07
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: See you tomorrow!
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 11:23:09
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /l/ - /n/
Lần cuối làm bài: 2020-09-13 11:27:48
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 14:48:14
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where are you from?
Lần cuối làm bài: 2020-09-19 14:54:26
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Is that your school bag?
Lần cuối làm bài: 2019-12-09 22:22:13
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Who's that man?
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 20:44:32
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: That's my brother
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 20:50:29
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 20:59:03
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's my book?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:23:21
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my posters?
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:33:39
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-04-25 13:54:13
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 22:02:38
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Are there any posters in the room?
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 22:20:07
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many chairs are there?
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 21:19:40
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-01 21:30:25
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 16:11:47
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Do you have any toys?
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 22:00:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Does he have a puzzle?
Lần cuối làm bài: 2020-03-02 20:57:55
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 21:26:07
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 21:52:35
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 21:11:04
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 21:28:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-03-09 21:40:56
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my dog
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 21:18:52
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Where are my cats?
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 21:12:22
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-03-13 21:12:21
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-03-15 16:00:01
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What toys do you like?
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 21:26:16
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How many parrots do you have?
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 21:33:19
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-18 21:40:20
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 21:40:47
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What are you doing?
Lần cuối làm bài: 2020-05-16 17:16:48
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What is he doing?
Lần cuối làm bài: 2020-05-19 21:41:03
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-06-06 16:58:01
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-06-07 14:06:21
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: They're skating
Lần cuối làm bài: 2020-07-31 22:32:49
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's the weather like?
Lần cuối làm bài: 2020-08-02 20:13:22
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 14:24:41
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-08-21 12:33:53
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Where's Sa Pa?
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 14:20:12
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Is Ha Long Bay near Ha Noi?
Lần cuối làm bài: 2020-08-26 14:27:45
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 16:07:01
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 16:18:39
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 1
Lần cuối làm bài: 2020-08-29 22:47:24
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 2
Lần cuối làm bài: 2020-08-31 11:58:07
Lê Minh Hiếu đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Test 3
Lần cuối làm bài: 2020-09-01 13:44:06

Điểm thi

Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-08-26 14:56:17
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-23 15:48:07
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-08-21 12:22:08
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-08-02 15:35:42
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-08-02 15:26:07
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-08-01 14:47:57
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-31 22:22:17
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-30 15:22:12
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-27 14:50:53
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-26 17:27:25
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-25 15:08:14
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-20 12:35:58
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-20 12:32:05
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-17 10:40:01
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-07-16 15:48:52
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-07-05 10:20:39
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-07-02 22:06:00
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-28 20:51:12
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-28 09:37:30
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-28 09:23:19
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-06-28 09:15:01
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-06-27 21:48:27
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2020-06-27 21:36:53
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-11-30 14:53:56
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-26 23:41:47
Lê Minh Hiếu làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-11-26 23:29:59