Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Ngọc Nhi. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Ngọc Nhi

Ngọc Nhi
Tớ buồn r đó cậu vui chứ?

Luyện toán

10 -Trung bình 5.27 - Tổng điểm 2002

Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 15:01:54
Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 07:31:59
Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 17:20:04
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 07:36:31
Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2018-09-29 16:46:32
Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2018-09-28 17:12:05
Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2018-10-10 11:08:03
Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-31 10:51:58
Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2018-07-30 09:23:24
Ngọc Nhi đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2018-08-13 11:46:42

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 2.60 - Tổng điểm 26

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 6.52 - Tổng điểm 587

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-12 20:16:42
Ngọc Nhi làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-11 17:42:44
Ngọc Nhi làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-02 20:07:26
Ngọc Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-20 08:41:27
Ngọc Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-18 19:08:22
Ngọc Nhi làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-18 18:03:05
Ngọc Nhi làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-01 16:46:58