Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Mâyy. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Mâyy

Mâyy
Iu iu :x

Luyện toán

16 -Trung bình 4.86 - Tổng điểm 3060

Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiền Việt Nam
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 17:26:56
Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 17:15:03
Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2020-02-27 16:52:22
Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2020-02-26 20:51:11
Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 11:30:55
Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn bút màu và tô màu
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 12:00:41
Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-11-03 15:01:54
Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 07:31:59
Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2018-10-19 17:20:04
Lần cuối làm bài: 2018-10-21 07:36:31

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 4.60 - Tổng điểm 138

Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 11:37:16

Luyện Tiếng Anh

1 -Trung bình 6.46 - Tổng điểm 775

Mâyy đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-02-25 11:34:58

Điểm thi

Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-03-12 20:16:42
Mâyy làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-03-11 17:42:44
Mâyy làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-11-02 20:07:26
Mâyy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-20 08:41:27
Mâyy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-18 19:08:22
Mâyy làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-10-18 18:03:05
Mâyy làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2018-08-01 16:46:58