Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Bui thi nhu quynh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Bui thi nhu quynh

Bui thi nhu quynh
hello

Luyện toán

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các phương châm hội thoại
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 15:30:37
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sử dụng các yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
Lần cuối làm bài: 2020-04-16 15:01:05
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:26:22
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 18:39:18
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Truyện Kiều của Nguyễn Du
Lần cuối làm bài: 2020-04-09 15:44:47
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:54:26
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 16:09:11
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thuật ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 16:34:07
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Miêu tả trong văn bản tự sự
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 14:51:06
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:32:53
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều)
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 15:05:31
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bàn về đọc sách (trích)
Lần cuối làm bài: 2020-04-04 15:43:08
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khởi ngữ
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:18:13
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tiếng nói của văn nghệ
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 09:37:09
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các thành phần biệt lập
Lần cuối làm bài: 2020-04-02 19:42:13
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nghị luận về một sự việc, hiện tượng đời sống
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 20:57:57
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới
Lần cuối làm bài: 2020-04-08 09:39:52

Luyện Tiếng Anh

5 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 500

Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: My favourite salad
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:48:05
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 20:31:05
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting started: Travel plans
Lần cuối làm bài: 2020-04-15 15:24:03
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2020-04-03 16:35:57
Bui thi nhu quynh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Articles
Lần cuối làm bài: 2020-04-05 15:27:59

Điểm thi