Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cậu Bé Ngu Ngơ. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cậu Bé Ngu Ngơ

Cậu Bé Ngu Ngơ
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

2 -Trung bình 9.03 - Tổng điểm 271

Cậu Bé Ngu Ngơ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2017-12-26 13:35:09
Cậu Bé Ngu Ngơ đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2018-01-01 14:16:04

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi