Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Lan Cát Tiên. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Lan Cát Tiên

Nguyễn Lan Cát Tiên
xin chào mình tên là Cát Tiên

Luyện toán

184 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 18400

Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khớp thời gian
Lần cuối làm bài: 2015-11-17 21:33:56
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm theo nhóm
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 16:15:51
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình vuông, hình tròn, hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 07:02:48
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 14:58:43
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 20:35:20
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 15:12:37
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 14:48:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chỉnh giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 16:28:07
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 20:47:56
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 15:24:26
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thứ tự
Lần cuối làm bài: 2015-11-08 06:54:52
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, số liền sau
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 10:08:30
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 08:42:23
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền phép tính cộng hoặc trừ thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 11:24:21
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chục và đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 10:28:36
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính toán và so sánh biểu thức
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 08:46:28
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng, trừ các số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 18:23:29
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 21:22:03
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Độ dài đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2015-11-17 21:26:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 20
Lần cuối làm bài: 2016-02-19 21:31:44
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 15:26:58
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 9+5, 29+5, 39+25
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 09:01:34
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 15:13:27
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng dạng 8+5, 28+5, 38+25
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 15:25:06
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 09:10:10
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 15:06:58
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-22 16:20:55
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điền số hoặc phép tính thích hợp
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 21:17:48
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-08-02 09:58:12
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-07-08 17:49:43
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 10:04:31
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 15:56:10
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia cho số phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-18 17:24:47
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chọn cách trả tiền
Lần cuối làm bài: 2016-06-14 16:43:25
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia cho số có hai chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-08-29 21:42:53
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 11:52:19
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh trung bình cộng với các số thành phần
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 21:41:56
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết góc vuông, góc nhọn, góc tù
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 21:08:27
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thế kỷ thứ mấy?
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 20:52:06
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo thời gian
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 14:11:08
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 08:35:31
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa các đơn vị đo khối lượng
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 11:51:10
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giờ - phút - giây
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 13:18:15
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Mối liên hệ giữa trung bình cộng và tổng
Lần cuối làm bài: 2015-10-27 21:47:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tách lớp triệu, lớp nghìn và lớp đơn vị
Lần cuối làm bài: 2016-01-26 15:41:44
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc và viết các số có 9 chữ số
Lần cuối làm bài: 2015-08-03 15:39:50
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 20:41:06
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số trên trục số - trong khoảng [0,1]
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 16:26:23
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh phân số dựa trên trục số
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 13:45:31
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số bằng nhau – điền số
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 20:59:55
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-06-15 19:42:48
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 20:45:23
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 21:04:21
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình chữ nhật, hình vuông, hình bình hành, hình thoi
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 10:43:01
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 16:50:42
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trục số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 21:05:56
Lần cuối làm bài: 2015-08-14 15:30:58
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân với số tròn chục
Lần cuối làm bài: 2015-08-12 22:13:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình tam giác
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 16:23:12
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-11-15 16:19:06
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 14:12:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rút gọn phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-21 18:09:44
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số cùng tử số hoặc mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 21:20:59
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu diễn số tự nhiên thành phân số
Lần cuối làm bài: 2016-03-19 08:53:38
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số (tổng quát)
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 21:23:56
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Qui đồng mẫu số hai phân số
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 14:05:54
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai phân số có cùng mẫu số
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 13:39:52
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 20:22:22
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ hai số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-06-12 14:50:01
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 10:48:34
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân hai số tự nhiên - thực hiện từng bước
Lần cuối làm bài: 2015-08-27 22:20:12
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng và phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-01-05 08:24:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp
Lần cuối làm bài: 2015-08-04 14:50:47
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thứ tự thực hiện các phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-10-17 09:00:48
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất phân phối
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 15:56:14
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc khối lượng của vật trên cân hai đĩa
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 16:37:04
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 16:34:29
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cân đồ vật bằng thử và sai
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 16:43:31
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số phần trăm - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2017-06-09 08:52:12
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và phân số
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 08:23:59
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chuyển đổi giữa số phần trăm và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 15:51:50
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phần trăm của số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 09:32:56
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 21:56:04
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 12:50:12
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Khái niệm về diện tích
Lần cuối làm bài: 2016-01-22 18:18:40
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Diện tích hình chữ nhật, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 15:15:59
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh diện tích và chu vi hai hình
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 16:45:27
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh dựa trên lời văn
Lần cuối làm bài: 2017-06-11 20:45:58
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2016-01-25 09:21:34
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 09:11:36
Lần cuối làm bài: 2016-06-24 11:06:41
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 09:48:28
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số - nâng cao
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 21:57:04
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-06-16 16:29:31
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2017-09-20 20:43:27
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 12:36:10
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-11-16 21:26:49
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 20:10:27
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 20:19:24
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 17:03:09
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 21:39:18
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2015-10-29 21:43:13
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trong, bên ngoài
Lần cuối làm bài: 2017-06-23 09:42:57
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-04-03 20:54:01
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh hai phân số dựa trên hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-30 13:15:30
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hỗn số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 19:51:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - trung bình cộng
Lần cuối làm bài: 2015-10-31 10:05:36
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 19:29:47
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 9+x
Lần cuối làm bài: 2016-07-19 18:01:04
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-06-19 14:29:57
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 16:11:42
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung
Lần cuối làm bài: 2017-07-23 09:21:26
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong các phép cộng và trừ
Lần cuối làm bài: 2015-11-18 21:11:04
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 08:53:00
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-06 08:58:14
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 21:27:03
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-09 11:20:04
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hiện phép trừ
Lần cuối làm bài: 2016-09-30 20:48:57
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm tổng hoặc số hạng trong phép cộng
Lần cuối làm bài: 2016-07-10 17:50:29
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiệu, số bị trừ hoặc số trừ
Lần cuối làm bài: 2016-08-28 11:32:37
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2016-07-07 08:51:54
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng, trừ, nhân và chia hai số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2015-09-02 22:11:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-06-22 16:26:19
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem giờ đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 09:04:27
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 09:01:30
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 12:48:29
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2015-10-25 16:01:19
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 2
Lần cuối làm bài: 2017-06-24 16:26:38
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2018-10-15 11:25:36
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 7
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 16:11:12
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương chia 6
Lần cuối làm bài: 2017-06-28 16:59:08
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 20:12:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư - chia cho 2, 3, 5, 9, 10
Lần cuối làm bài: 2016-01-04 17:38:25
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn - tỉ lệ thuận
Lần cuối làm bài: 2016-02-16 22:16:59
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-06-29 16:13:43
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia nhẩm với các số 5, 25, 125
Lần cuối làm bài: 2016-03-13 20:16:59
Lần cuối làm bài: 2016-05-08 13:14:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp mấy lần - sử dụng số thập phân
Lần cuối làm bài: 2017-06-08 21:14:28
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân chia nhẩm với các số 0,5; 0,25; 0,125
Lần cuối làm bài: 2016-07-20 21:43:27
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-07-14 10:51:01
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 22:23:58
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập
Lần cuối làm bài: 2016-03-04 15:00:43
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân nhẩm số có hai chữ số với 11
Lần cuối làm bài: 2016-01-24 20:47:09
Lần cuối làm bài: 2016-07-12 21:26:58
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các bài toán chia hết, chia có dư
Lần cuối làm bài: 2016-06-28 10:37:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2016-07-15 21:41:15
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép tính về số phần trăm
Lần cuối làm bài: 2016-07-13 12:49:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2017-06-26 08:56:16
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm, đường thẳng, đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2017-07-20 10:05:38
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-06-10 09:40:15
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2017-06-27 15:34:09
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2017-07-14 09:53:10
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bội số, bội số chung
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 10:55:54
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9
Lần cuối làm bài: 2017-06-27 16:11:51
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính bằng cách hợp lý
Lần cuối làm bài: 2017-06-05 10:35:52
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hết và chia có dư
Lần cuối làm bài: 2017-07-04 10:18:07
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cấu tạo số: tìm số
Lần cuối làm bài: 2017-07-06 17:06:38
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm x (liên quan đến lũy thừa)
Lần cuối làm bài: 2017-07-16 16:54:09
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-07-28 12:02:34
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 11:42:11
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2017-06-17 19:13:01
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2017-06-27 10:21:41
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính chất các phép tính với lũy thừa
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 15:31:51
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2017-06-20 07:41:34
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình nào tiếp theo?
Lần cuối làm bài: 2017-07-13 16:36:35
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 14:33:19
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2018-10-05 09:23:43
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 10
Lần cuối làm bài: 2019-09-05 19:42:46
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 17:34:42
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2018-09-20 18:30:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2018-09-22 16:27:20
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 11:28:12
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 12:35:03
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 11:51:41
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tứ giác
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:44:39
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2018-09-23 16:50:43
Lần cuối làm bài: 2020-02-21 17:03:43
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 2
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:26:27
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 5
Lần cuối làm bài: 2020-04-13 22:15:30
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dấu hiệu chia hết cho 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 17:01:53
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép nhân phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:09:20
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-04-28 11:45:47
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia phân số
Lần cuối làm bài: 2020-03-14 16:22:08
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Định lý Ta-let trong tam giác
Lần cuối làm bài: 2020-05-14 18:42:38

Luyện văn - Tiếng Việt

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cậu bé thông minh
Lần cuối làm bài: 2018-10-01 07:56:21
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài khảo sát chất lượng đầu năm
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 11:14:11

Luyện Tiếng Anh

42 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 4200

Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Vocabulary
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 14:43:05
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: How are you?
Lần cuối làm bài: 2018-12-03 11:33:50
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Practice
Lần cuối làm bài: 2018-12-06 11:23:30
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: May I come in?
Lần cuối làm bài: 2018-09-26 10:19:23
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: That's my school
Lần cuối làm bài: 2018-10-07 08:25:00
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-10-08 09:04:20
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: This is my pen
Lần cuối làm bài: 2018-10-06 10:05:50
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson1: What is your favorite food/ drink?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 15:21:52
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: Would you like some milk?
Lần cuối làm bài: 2020-03-16 16:24:50
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: /sh/ - /f/
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 15:25:03
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: What does she look like?
Lần cuối làm bài: 2020-04-10 15:32:50
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: When's Children's Day?
Lần cuối làm bài: 2020-04-07 14:01:22
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Museum of Ethnology
Lần cuối làm bài: 2019-09-28 15:11:17
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /sk/ - /sp/ - /st/
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:51:21
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Questions (review)/ Articles
Lần cuối làm bài: 2019-10-07 19:57:07
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-10-09 14:54:31
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A lesson on customs and traditions
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:37:18
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation /spr/ - /str/
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:41:46
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: should/ shouldn't/ have to
Lần cuối làm bài: 2019-10-20 14:44:37
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Which festival should I see?
Lần cuối làm bài: 2019-10-15 20:34:42
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A suggestion for Nick's project
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:07:29
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Intonation in Exclamatory sentences
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 20:45:14
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Past simple (review)/ Past continuous
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 12:13:11
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2019-11-26 12:16:51
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 18:57:22
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2 : Vocabulary and Pronunciation
Lần cuối làm bài: 2019-05-10 19:54:15
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 3: Grammar
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 12:29:34
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 4: Communication
Lần cuối làm bài: 2019-05-12 21:06:07
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 1: Getting started
Lần cuối làm bài: 2019-04-26 14:58:08
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: A project on pollution
Lần cuối làm bài: 2019-12-27 13:47:41
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: How's your summer camp?
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 16:33:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Vocabulary & Pronunciation: Stress in word ending in -ese and -ee
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 16:39:25
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Grammar: Present tenses (review) & Present simple for future
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 16:43:42
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: Shocking news
Lần cuối làm bài: 2019-12-16 19:04:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: At the Science Club
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 21:09:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Reading: What could happen to Earth?
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 20:16:33
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 20:17:34
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Speaking
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 21:02:15
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Revision
Lần cuối làm bài: 2020-06-09 21:07:02
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung GETTING STARTED: It's harvest time.
Lần cuối làm bài: 2019-09-15 16:03:16
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung SKILL 1: Read "Nomadic life on the Gobi Highlands"
Lần cuối làm bài: 2019-10-24 17:54:18
Nguyễn Lan Cát Tiên đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson One: Words - Clothes (Quần áo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 14:39:39

Điểm thi

Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 21:04:29
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-09-28 14:53:21
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-10-01 11:00:32
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-24 20:45:22
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-14 17:45:53
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-06-14 17:32:54
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2016-06-14 16:27:02
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2016-06-11 10:47:59
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-06-11 10:41:07
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-06-10 18:07:49
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 14:01:36
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 13:59:00
Nguyễn Lan Cát Tiên làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 13:55:03