Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Bùi Minh Thư. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Bùi Minh Thư

Nguyễn Bùi Minh Thư
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình .Mình tên là Thư .Mình thuộc cung Thiên Yết ai vào trang của mình thì nhớ kết bạn với mình nha. hihi

Luyện toán

47 -Trung bình 8.85 - Tổng điểm 5311

Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Tập hợp các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2018-09-07 21:10:38
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2018-09-03 07:59:32
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tính giá trị biểu thức
Lần cuối làm bài: 2018-05-24 20:18:29
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số đối, giá trị tuyệt đối
Lần cuối làm bài: 2018-05-22 20:05:52
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên tố, hợp số
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 13:10:33
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng số mũ
Lần cuối làm bài: 2018-05-20 12:11:25
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số liền trước, liền sau
Lần cuối làm bài: 2018-05-19 19:20:39
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2018-05-04 19:41:02
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 20:16:21
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân, chia hai lũy thừa cùng cơ số
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 12:24:58

Luyện văn - Tiếng Việt

17 -Trung bình 8.47 - Tổng điểm 2118

Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 19:12:36
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Công việc đầu tiên
Lần cuối làm bài: 2018-04-06 20:17:24
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Thuần phục sư tử
Lần cuối làm bài: 2018-03-31 20:14:14
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài luyện tập
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 12:23:04
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập Luyện từ và câu
Lần cuối làm bài: 2018-03-24 13:43:16
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 19:35:46
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cửa sông
Lần cuối làm bài: 2018-03-02 19:51:48
Lần cuối làm bài: 2018-03-03 19:46:37
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Lần cuối làm bài: 2018-03-19 20:09:40
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập làm văn: Tập viết đoạn hội thoại
Lần cuối làm bài: 2018-03-12 19:34:16

Luyện Tiếng Anh

3 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 300

Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Happy New Year!
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 18:56:42
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Practice Test
Lần cuối làm bài: 2018-12-24 19:20:36
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lesson 2: What's your village like?
Lần cuối làm bài: 2018-09-14 19:36:57
Nguyễn Bùi Minh Thư đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Skills time!
Lần cuối làm bài: 2018-06-02 20:13:26

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-12-23 20:19:46
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2018-09-12 19:30:32
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-12 19:50:40
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 12:21:52
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-03-08 12:17:53
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-03-08 12:12:09
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-01-27 14:08:01
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-27 14:02:51
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2018-01-27 13:59:24
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-18 12:52:57
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-09 15:59:10
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2017-08-09 15:56:12
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-14 12:32:06
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-04-04 12:12:44
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 12:28:52
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-28 12:13:14
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-16 12:35:52
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-15 11:30:12
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:35:13
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:07:09
Nguyễn Bùi Minh Thư làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-03-14 19:03:14