Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Thị Thanh Nga. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Thị Thanh Nga

Nguyễn Thị Thanh Nga
Kết bạn với mình nha !!!

Luyện toán

20 -Trung bình 9.44 - Tổng điểm 2077

Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2016-02-13 17:27:56
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2015-10-22 20:31:00
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2015-06-19 10:06:06
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem lịch tuần, lịch tháng
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 11:04:16
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Toán có lời văn
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 10:52:32
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số và phép tính
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 10:42:21
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 10
Lần cuối làm bài: 2015-06-04 10:14:07
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn, bằng nhau - phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 10:51:48
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 10:40:50
Nguyễn Thị Thanh Nga đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sự kiện xảy ra khi nào?
Lần cuối làm bài: 2015-06-02 10:33:17

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Nguyễn Thị Thanh Nga làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-01-27 11:39:10