Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Vũ Việt Hà. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Vũ Việt Hà

Vũ Việt Hà
Lớp 9 :)))

Luyện toán

21 -Trung bình 9.43 - Tổng điểm 2357

Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Căn bậc hai
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 17:13:26
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép hình
Lần cuối làm bài: 2018-07-28 15:18:47
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 17:22:19
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-11-19 18:28:29
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 17:17:40
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2017-11-03 21:37:11
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2016-02-12 19:48:44
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2016-03-02 11:14:35
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-02-04 21:43:45
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số thập phân - tổng quát
Lần cuối làm bài: 2016-01-15 20:47:55

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung A. Reading
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 17:30:41
Vũ Việt Hà đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Getting Started: Lost in the old town
Lần cuối làm bài: 2018-08-30 13:38:14

Điểm thi

Vũ Việt Hà làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2018-07-28 15:25:15
Vũ Việt Hà làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-10-07 19:15:36
Điểm cao nhất: 11, Nộp bài lúc 2017-10-07 19:13:29