Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Đức Trung. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Đức Trung

Đoàn Đức Trung
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-07 16:03:40
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-02 14:25:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 14:19:34
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 14:16:57
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 14:14:56
Đoàn Đức Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-10-02 14:11:46
Đoàn Đức Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-02 13:58:36
Đoàn Đức Trung làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-02 13:55:21
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-09-29 17:35:53

Luyện toán

2 -Trung bình 8.67 - Tổng điểm 260

Đoàn Đức Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia hai số tự nhiên, kết quả số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-09-27 18:57:17
Đoàn Đức Trung đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số thập phân cho số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2016-10-07 15:58:36