Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cao Thành Đô. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cao Thành Đô

Cao Thành Đô
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !

Luyện toán

17 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 1700

Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-09-26 18:24:21
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Tập hợp - Phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2020-12-18 14:52:00
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2020-12-13 20:39:41
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Đường trung bình của tam giác, của hình thang
Lần cuối làm bài: 2020-09-28 22:55:17
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-08-04 11:25:14
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cực trị của hàm số
Lần cuối làm bài: 2020-08-20 01:41:08
Lần cuối làm bài: 2020-08-23 08:59:09
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Khái niệm về khối đa diện
Lần cuối làm bài: 2020-11-30 15:14:50
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
Lần cuối làm bài: 2020-12-20 10:26:01
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: (Phần 1) Thể tích khối lăng trụ đứng
Lần cuối làm bài: 2020-08-23 09:10:37
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: (Phần 3) Thể tích khối chóp
Lần cuối làm bài: 2020-08-28 17:17:13
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: (phần 1) Mặt cầu
Lần cuối làm bài: 2020-11-29 16:52:18
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
Lần cuối làm bài: 2020-09-24 09:20:07
Lần cuối làm bài: 2020-10-19 15:03:03
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1 & 2: Phép biến hình & phép tịnh tiến
Lần cuối làm bài: 2020-08-11 12:15:38
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Phép quay
Lần cuối làm bài: 2020-08-23 09:18:05
Cao Thành Đô đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Khái niệm về phép dời hình và hai hình bằng nhau
Lần cuối làm bài: 2020-08-24 11:22:14

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm 0

Điểm thi

Cao Thành Đô làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-10-06 17:06:28