Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cao Thành Long. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cao Thành Long

Cao Thành Long
Mình mong muốn đuợc kết bạn với những ai thật giỏi toán để giao lưu trong học tập. Các bạn kết bạn với mình nha!

Luyện toán

3 -Trung bình 6.53 - Tổng điểm 2089

Cao Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và sắp xếp các số thập phân
Lần cuối làm bài: 2016-01-14 21:24:38
Cao Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số thập phân - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2016-01-27 13:12:44
Cao Thành Long đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thể tích hình lập phương, hình hộp chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2016-02-05 21:04:43

Luyện văn - Tiếng Việt

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 0.00 - Tổng điểm

Điểm thi

Cao Thành Long làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-12-11 21:18:27
Cao Thành Long làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-10-02 20:50:53