Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Cấn Ngọc Minh. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Cấn Ngọc Minh

Cấn Ngọc Minh
Taylor Swift is the best

Luyện toán

22 -Trung bình 6.81 - Tổng điểm 4018

Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: Cộng, trừ số hữu tỉ
Lần cuối làm bài: 2019-08-30 20:48:23
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-08-27 20:30:18
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
Lần cuối làm bài: 2019-07-31 20:37:52
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập hợp, phần tử của tập hợp
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 07:57:25
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 07:45:19
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cửu chương cộng có nhớ
Lần cuối làm bài: 2017-08-05 07:21:11
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ có hình minh họa
Lần cuối làm bài: 2017-08-04 07:56:27
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quan hệ giữa phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2017-07-29 09:00:32
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hai phân số có tổng bằng 1
Lần cuối làm bài: 2017-07-19 20:32:05
Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số hạng trong phép cộng dạng 8+x
Lần cuối làm bài: 2017-07-17 08:48:33

Luyện văn - Tiếng Việt

1 -Trung bình 3.63 - Tổng điểm 254

Cấn Ngọc Minh đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Sắc màu em yêu
Lần cuối làm bài: 2018-04-15 20:26:34

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.30 - Tổng điểm 46

Điểm thi

Cấn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2017-08-04 07:50:55
Cấn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2017-05-19 16:04:08
Cấn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-19 09:21:30
Cấn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2016-11-19 09:17:52
Cấn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-14 11:26:40
Cấn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-11-13 08:43:32
Cấn Ngọc Minh làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-11-03 20:18:47