Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Đoàn Thị Mai Phương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Đoàn Thị Mai Phương

Đoàn Thị Mai Phương
Ghé nhà là phải mua quà nha mọi người :D

Điểm thi

Đoàn Thị Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 11:11:09
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 11:08:10
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 11:07:01
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-14 10:44:26
Đoàn Thị Mai Phương làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-10-05 16:11:36

Luyện toán

8 -Trung bình 8.01 - Tổng điểm 1201

Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2016-10-30 19:53:26
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2016-11-07 19:00:10
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-15 07:43:43
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2016-11-22 14:04:56
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số lớn nhất, nhỏ nhất - phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2016-11-30 15:56:03
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2017-01-21 15:48:48
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình tam giác, hình tròn, hình vuông
Lần cuối làm bài: 2016-12-25 10:21:17
Đoàn Thị Mai Phương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nặng - nhẹ
Lần cuối làm bài: 2018-08-04 11:35:49