Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với Nguyễn Đặng Hải Dương. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

Nguyễn Đặng Hải Dương

Nguyễn Đặng Hải Dương
kết bạn với mình với nha

Điểm thi

Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-08 19:00:43
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2016-05-08 18:57:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2016-05-07 13:03:52

Luyện toán

46 -Trung bình 9.65 - Tổng điểm 4730

Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chữ số phần mười, phần trăm, phần nghìn
Lần cuối làm bài: 2014-11-08 15:14:54
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2014-11-08 15:18:41
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm đến 5
Lần cuối làm bài: 2014-11-09 13:11:26
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số - minh họa bằng hình ảnh
Lần cuối làm bài: 2014-11-10 11:33:51
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Dài - ngắn
Lần cuối làm bài: 2014-11-11 12:50:00
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Rộng - hẹp
Lần cuối làm bài: 2014-11-11 12:52:05
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện bảng cửu chương nhân 6
Lần cuối làm bài: 2014-11-13 11:31:54
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều - ít
Lần cuối làm bài: 2014-11-15 11:21:07
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 9 cộng với một số
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 17:34:55
Nguyễn Đặng Hải Dương đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân và số thập phân
Lần cuối làm bài: 2014-11-16 17:50:05