Lỗi: Trang web OLM.VN không tải hết được tài nguyên, xem cách sửa tại đây.

Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với cấn nguyên đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

cấn nguyên đức

cấn nguyên đức
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: cấn nguyên đức
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

112 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 11200

cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:04:45
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 11:08:47
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hình giống nhau, hình khác nhau
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:19:26
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 16:22:47
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:28:33
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trên, dưới, giữa
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 07:08:50
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 14:51:57
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập - Các số trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:35:59
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhiều hơn, ít hơn
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 13:20:29
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số 1, 2, 3, 4, 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-02 13:38:08
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 11:13:57
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 11:17:24
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 11:57:00
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:14:39
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 15:34:19
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 17:11:07
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 17:43:02
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 17:53:58
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng tròn chục
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:32:20
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có nhớ dạng 49 + 25
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:07:56
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 8 cộng với một số (8 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 14:12:07
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 3
Lần cuối làm bài: 2019-08-14 09:11:11
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 4
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:28:21
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài toán về nhiều hơn
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:49:41
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung 7 cộng với một số (7 + 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 12:58:17
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:43:21
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:25:56
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 15:12:49
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:46:53
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 15:47:22
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 16:11:43
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:17:23
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 09:12:45
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 9
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 15:53:06
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:02:59
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 16:24:02
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng cộng và trừ trong phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 10:19:35
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng có tổng bằng 100
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:08:39
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đọc, viết , so sánh các số có ba chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 14:34:40
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng ,trừ các số có ba chữ số ( Không có nhớ )
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 12:12:35
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-07-24 09:20:06
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần)
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 17:11:49
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng nhân
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 10:44:00
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập về các bảng chia
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:11:09
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-14 10:40:28
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Biểu thức có chứa một chữ
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:57:03
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có sáu chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 13:37:03
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Hàng và lớp
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 09:40:22
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số có nhiều chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-06-22 13:20:41
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Triệu và lớp triệu
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:04:41
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Viết số tự nhiên trong hệ thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 11:13:12
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:49:41
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Yến, tạ, tấn
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 10:32:20
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Khái niệm về phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 08:38:28
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-17 15:55:04
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: So sánh hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 09:14:19
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ngày, giờ
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 17:00:24
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số thập phân
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 17:55:54
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 16:45:53
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 17:08:49
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-19 16:02:11
Lần cuối làm bài: 2019-07-06 13:23:43
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 11:28:40
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 15:33:32
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 15:43:03
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm một trong các phần bằng nhau của một số
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:56:50
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 15:36:08
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép chia hết và phép chia có dư
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 08:53:42
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:17:54
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 16:34:00
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Gấp một số lên nhiều lần
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 09:57:27
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:20:42
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 10:13:06
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:34:25
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 16:55:36
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:54:48
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 2
Lần cuối làm bài: 2019-07-17 09:10:33
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:06:41
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập bảng nhân 3
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 09:15:44
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 4
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 10:22:00
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 5
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 13:56:33
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 17:07:37
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 14:46:44
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 9
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 17:22:43
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 13:08:01
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 16:23:02
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Một phần ba
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 13:10:07
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-06-19 17:40:23
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tìm số bị chia
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 13:22:48
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép nhân và phép chia
Lần cuối làm bài: 2019-07-08 16:35:12
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập chung
Lần cuối làm bài: 2019-06-20 08:45:13
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 08:05:57
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Nhận biết màu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 09:13:46
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Sắp xếp theo độ dài
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 08:19:38
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có bốn chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 18:25:37
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 09:25:58
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 07:59:10
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung So sánh các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 16:50:27
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng các số trong phạm vi 10000
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 16:30:01
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:47:21
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 10:02:42
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 5
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 09:55:21
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Lớn hơn, bé hơn (phạm vi 5)
Lần cuối làm bài: 2019-06-18 08:02:39
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Đếm phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-27 09:36:31
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Thực hành xem đồng hồ
Lần cuối làm bài: 2019-08-13 17:36:30
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-13 15:27:51
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ phạm vi 10
Lần cuối làm bài: 2019-06-14 15:48:18
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các số có năm chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 17:55:26
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:10:53
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Quy đồng mẫu số các phân số
Lần cuối làm bài: 2019-06-26 10:38:11
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Các loại hình trắc nghiệm tương tác
Lần cuối làm bài: 2019-08-12 17:04:53
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số có bốn chữ số (tiếp)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 18:49:30

Luyện văn - Tiếng Việt

52 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 5200

cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 1: e
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 09:44:16
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 2: b
Lần cuối làm bài: 2019-11-23 10:43:58
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 3: Dấu sắc
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 16:23:36
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 4: Dấu hỏi, dấu nặng
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 16:32:29
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 5: Dấu huyền, dấu ngã
Lần cuối làm bài: 2020-01-31 07:14:08
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 6: Be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 16:40:13
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 7: ê, v (bê, ve)
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 17:03:15
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 9: o, c (bò, cỏ)
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 21:08:32
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 12: i, a (bi, cá)
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 09:06:33
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 13: n m (nơ, me)
Lần cuối làm bài: 2020-02-03 09:35:41
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 17: u ư ( nụ, thư)
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 17:14:04
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 18: x ch (xe, chó)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 13:31:56
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 19: s, r (sẻ, rễ)
Lần cuối làm bài: 2020-04-18 14:12:41
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 20: k, kh (kẻ, khế)
Lần cuối làm bài: 2020-04-19 17:07:39
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 21: Ôn tập s, x, r, k, kh
Lần cuối làm bài: 2020-04-20 09:40:57
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 16: Ôn tập i, a, n, m, d, đ, t, th
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 10:06:52
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 22: p - ph, nh (phố, nhà)
Lần cuối làm bài: 2020-04-21 08:56:18
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 23: g, gh (gà, ghế)
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 10:43:13
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bài 11: Ôn tập l, h, c, o, ô, ơ
Lần cuối làm bài: 2020-01-30 09:50:18
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập viết: Chữ hoa: A
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 13:21:34
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bạn của Nai Nhỏ
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:01:51
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Tìm ngọc
Lần cuối làm bài: 2019-07-03 13:14:03
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Hai bàn tay em
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 20:58:27
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện từ và câu: Ôn về từ chỉ sự vật. So sánh
Lần cuối làm bài: 2019-07-05 14:45:33
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ai có lỗi?
Lần cuối làm bài: 2019-07-09 12:35:30
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Lần cuối làm bài: 2019-07-11 16:12:10
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cô giáo tí hon
Lần cuối làm bài: 2019-07-12 17:01:35
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc áo len
Lần cuối làm bài: 2019-07-15 09:24:56
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chú Sẻ và bông hoa bằng lăng
Lần cuối làm bài: 2019-07-16 15:32:00
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:21:29
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:32:02
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:07:35
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2020-03-31 22:22:23
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 16:45:05
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 10:11:09
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 16:35:40
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:05:29
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Lần cuối làm bài: 2020-03-19 16:05:48
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:46:48
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 15:46:29
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Lần cuối làm bài: 2020-03-27 16:30:24
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:02:41
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Lần cuối làm bài: 2020-03-29 10:13:26
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:19:08
Lần cuối làm bài: 2020-04-06 16:30:01
Lần cuối làm bài: 2020-04-24 18:45:20
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 14:28:27
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Chiếc máy bơm
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 14:34:51
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 14:45:42
Lần cuối làm bài: 2020-04-17 16:09:12
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:12:10
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:36:21

Luyện Tiếng Anh

2 -Trung bình 10.00 - Tổng điểm 200

cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Colors
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 06:34:23
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung The Alphabet
Lần cuối làm bài: 2020-04-22 06:48:56

Điểm thi

cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-24 18:57:23
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-04-24 07:24:32
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-03-27 15:16:34
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-27 15:12:32
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-03-27 14:59:52
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-17 10:00:54
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-17 09:47:12
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-03-17 09:20:57
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-18 17:14:09
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 16:00:14
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:49:06
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:37:41
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:22:22
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:16:10
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:01:03
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 08:25:32
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-07 16:48:01
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 10:10:43
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 09:53:00
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 09:10:24
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-05 08:28:42
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-05 08:01:55
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-05 07:37:16
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-05 07:20:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-04 18:02:09
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-04 17:36:11
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-04 10:09:29
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-04 09:55:34
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-04 09:50:02
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-03 10:17:03