Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với cấn nguyên đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

cấn nguyên đức

cấn nguyên đức
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: cấn nguyên đức
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

104 -Trung bình 8.58 - Tổng điểm 11495

cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 17:34:25
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2020-02-18 16:56:59
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm quen với số La Mã
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 10:31:55
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số
Lần cuối làm bài: 2020-02-06 10:02:42
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 10 000
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 09:25:58
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Ghép thành hình chữ nhật
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 08:05:57
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng
Lần cuối làm bài: 2020-02-04 07:59:10
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung To - nhỏ
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 16:54:54
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Cao - thấp
Lần cuối làm bài: 2020-02-02 16:22:47
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 13:08:01

Luyện văn - Tiếng Việt

31 -Trung bình 8.19 - Tổng điểm 3520

cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:36:21
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:12:10
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:05:29
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 16:35:40
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 10:11:09
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 16:45:05
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:25:23
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:07:35
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:32:02
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:21:29

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 24

Điểm thi

cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-18 17:14:09
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 16:00:14
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 6 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:49:06
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:37:41
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:22:22
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:16:10
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-14 14:01:03
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-14 08:25:32
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-02-07 16:48:01
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 10:10:43
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 09:53:00
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-06 09:10:24
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-05 08:28:42
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-05 08:01:55
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 1 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-05 07:37:16
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra học kỳ 1 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-05 07:20:50
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-04 18:02:09
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-04 17:36:11
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-04 10:09:29
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-04 09:55:34
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-04 09:50:02
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2020-02-03 10:17:03
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-02-03 09:56:28
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 12 đạt 9.5 điểm
Điểm cao nhất: 9.5, Nộp bài lúc 2020-02-03 09:44:54
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2020-01-31 07:23:30
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2020-01-31 07:18:24
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-07 13:17:42
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-24 12:40:40
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 17:49:03
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 17:28:20