Đăng nhập vào Online Math để có thể kết bạn với cấn nguyên đức. Nếu chưa có tài khoản, hãy đăng ký một tài khoản mới - thao tác đơn giản và miễn phí.

cấn nguyên đức

cấn nguyên đức
Chào mừng các bạn đã ghé thăm nhà của mình !
  • Tên: cấn nguyên đức
  • Đang học tại:
  • Địa chỉ: -
  • Điểm hỏi đáp: 0SP, 0GP
  • Điểm hỏi đáp tuần này: 0SP, 0GP
  • Thống kê hỏi đáp

Luyện toán

98 -Trung bình 8.67 - Tổng điểm 10836

cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-12-07 13:08:01
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Làm cho cân thăng bằng
Lần cuối làm bài: 2019-11-24 11:08:47
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Luyện tập
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 17:07:37
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bên trái, bên phải, ở giữa
Lần cuối làm bài: 2019-11-20 19:28:33
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Góc vuông, góc không vuông
Lần cuối làm bài: 2019-08-26 14:51:57
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng chia 7
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 10:13:06
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép trừ trong phạm vi 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:46:53
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Bảng nhân 6
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:32:49
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Số 0 trong phép trừ
Lần cuối làm bài: 2019-08-24 09:25:56
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Phép cộng trong phạm vi 8
Lần cuối làm bài: 2019-08-15 16:11:43

Luyện văn - Tiếng Việt

28 -Trung bình 8.52 - Tổng điểm 3236

cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài (tiếp theo)
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:36:21
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bốn anh tài
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:12:10
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Những hạt thóc giống
Lần cuối làm bài: 2019-07-04 09:05:29
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Bài tập làm văn
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 16:35:40
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Lần cuối làm bài: 2019-07-25 10:11:09
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mùa thu của em
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 16:45:05
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người lính dũng cảm
Lần cuối làm bài: 2019-07-23 09:25:23
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Ông ngoại.
Lần cuối làm bài: 2019-07-22 20:07:35
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:32:02
cấn nguyên đức đã đạt được tối đa 100 điểm ở nội dung Tập đọc: Người mẹ
Lần cuối làm bài: 2019-07-19 20:21:29

Luyện Tiếng Anh

0 -Trung bình 2.40 - Tổng điểm 24

Điểm thi

cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-12-07 13:17:42
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-11-24 12:40:40
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 17:49:03
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-11-20 17:28:20
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 10 điểm
Điểm cao nhất: 10, Nộp bài lúc 2019-06-25 16:11:27
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-25 15:23:13
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 15:18:32
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 14:59:47
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-25 14:50:29
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 10 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 14:44:49
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-25 14:32:29
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 11 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 14:12:05
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 14:10:12
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 13:38:19
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-25 13:14:53
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 3 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:06:49
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 8 điểm
Điểm cao nhất: 8, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:01:35
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-25 09:00:13
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 2 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-25 08:24:59
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-25 08:23:33
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 8 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-25 07:46:20
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 4 đạt 7.5 điểm
Điểm cao nhất: 7.5, Nộp bài lúc 2019-06-20 13:55:53
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 9 đạt 9 điểm
Điểm cao nhất: 9, Nộp bài lúc 2019-06-20 13:13:20
cấn nguyên đức làm bài Kiểm tra tháng 5 đạt 8.5 điểm
Điểm cao nhất: 8.5, Nộp bài lúc 2019-06-14 21:23:15